İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Mesih

Mesih

Kutsal Kitap Mesih’in yeryüzüne geleceğini ve insanları hastalık, acı ve ölümden kurtaracağını bildirmiştir. Peki önceden bildirilen Mesih, İsa peygamber midir?

İnsanlar Mesih’i nasıl tanıyacaklardı?

Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözleri Mesih’in uzun bir arayla iki gelişinden bahseder. * İlkinde bir insan olarak yeryüzüne gelecekti. Mesih’in kimliğinin kolayca saptanabilmesi için onun hayatının ve hizmetinin birçok yönü Kutsal Yazılarda önceden bildirildi. Aslında peygamberlik sözlerinin başlıca amacı “İsa’ya şahitlik etmektir” (Vahiy 19:10).

İsa gelecekte tüm dünyada yapacaklarını, yeryüzündeyken küçük çapta gerçekleştirdi

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Mesih hakkında şunlar bildirilmiştir:

Tüm bu peygamberlik sözleri ve daha fazlası İsa’nın yaşamında gerçekleşti. O ayrıca hastaları iyileştirdi ve ölüleri diriltti. Bunları yaparak hem Mesih olduğunu kanıtladı hem de Kutsal Kitaptaki vaatleri gelecekte küresel çapta gerçekleştireceğine dair güvence verdi (Luka 7:21-23; Vahiy 21:3, 4). Diriltilmesinden sonra Mesih olarak görevini tamamlayacağı zamanı beklemek üzere Tanrı’nın ‘sağına’ oturdu (Mezmur 110:1-6).

“Mesih geldiğinde bu adamın [İsa’nın] yaptığından daha mı çok alamet yapacak?” (Yuhanna 7:31)

 Mesih görevini nasıl tamamlayacak?

İsa’nın zamanındaki Yahudiler, Mesih’in onları Roma yönetiminden kurtaracağını ve İsrail Krallığını yeniden kurup hükümdarı olacağını düşünüyorlardı (Elçiler 1:6). Ancak takipçileri, İsa’nın görevini gökte büyük yetki verilmiş güçlü bir ruhi varlık olarak tamamlayacağını daha sonra anladılar (Matta 28:18).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Mesih’in ikinci gelişi hakkında şunlar bildirilmiştir:

İsa, Mesih olarak ilk gelişi hakkında bildirilen sözleri yerine getirdi. İkinci gelişi hakkında bildirilenleri de yerine getirecek. Dolayısıyla İsa’nın yaşamını derinlemesine incelemek akıllıca olacaktır; çünkü o şöyle dedi: “Yol, hakikat ve yaşam benim” (Yuhanna 14:6).

‘Onun saltanatında doğrular filizlenecek, ay var oldukça barış hep çoğalacak. Yerin uçlarına kadar onun tebaaları olacak’ (Mezmur 72:7, 8)

^ p. 5 “Mesih” İbranice kökenli bir kelimedir ve meshedilmiş kişi anlamına gelir (Yuhanna 1:41).

^ p. 7 İlk ayet bildirilen olayı ikincisi ise bu olayın gerçekleşmesini gösterir.