İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | YARATICIMIZ KUTSAL KİTAPTA BİZE NE ANLATIR?

“Biz Mesih’i Bulduk”!

“Biz Mesih’i Bulduk”!

Mika peygamberin Mesih’in Beytlehem’de doğacağını bildirmesinden yaklaşık yedi yüzyıl sonra İsa peygamber orada doğdu. Bundan yaklaşık 30 yıl sonra, MS 29’da Daniel peygamberin Mesih’in gelişi hakkındaki sözlerinin ilk kısmı gerçekleşti: İsa vaftiz edildi ve kutsal ruhla meshedildi, yani Tanrı’dan özel bir görev aldı. Böylece uzun zamandır beklenen Mesih, “Soy” tam vaktinde ortaya çıktı!

İsa ‘Tanrı’nın krallığını müjdeleyerek’ hemen hizmetine başladı (Luka 8:1). Tam önceden bildirildiği gibi şefkatli, nazik ve başkalarıyla içtenlikle ilgilenen biriydi. Öğretim tarzı etkili ve sevgi doluydu. İnsanların ‘her türlü hastalığını ve illetini iyileştirerek’, Tanrı’nın onunla olduğunu gösterdi (Matta 4:23). Her yaştan insan akın akın İsa’ya gitti ve şu sonuca vardı: “Biz Mesih’i bulduk”! (Yuhanna 1:41).

İsa, Tanrı’nın Krallığı tam olarak hüküm sürmeye başlamadan önce dünyada savaşlar, depremler ve başka birçok sıkıntının yaşanacağını söyledi. O herkese “Uyanık kalın!” uyarısında bulundu (Markos 13:37).

İsa Tanrı’ya sadakatini koruyan kusursuz biriydi fakat düşmanları onun sonunda öldürülmesine neden oldu. Onun ölümü sayesinde Âdem ve Havva’nın kaybettiği şeye tekrar sahip olmamız için gereken kusursuz kurban sunulmuş oldu, başka sözlerle cennette sonsuza dek yaşama ümidine tekrar kavuştuk.

İsa’nın ölmesiyle ve Tanrı’nın onu üç gün sonra güçlü bir ruhi varlık olarak diriltmesiyle Kutsal Kitabın önceden bildirdikleri gerçekleşmiş oldu. İsa diriltildikten sonra 500’den fazla öğrencisine göründü. Göğe alınmadan önce takipçilerine bir görev vererek kendisi ve Krallığı hakkındaki iyi haberi ‘bütün milletlerden insanlara’ bildirmelerini söyledi (Matta 28:19). Onlar bu görevi ne çapta yerine getirdi?

(Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve 1. Korintoslular kitaplarına dayanır.)