TSOGANG! December 2013 | A o Ka Ikanya Metswedi ya Dikgang?

Batho ba le bantsi ba belaela se ba se balang le se ba se utlwang mo dikgannyeng. Utlwa kafa o ka nnang kelotlhoko ka gone mme o iketleeditse go amogela se o se utlwang.

Ditiragalo Tsa Lefatshe

E bua ka: Batlhokatiro ba ba rutegileng thata, malwetse a go hema, batsamaya ka dinao ba ba iteegang tsebe le tse dingwe.

SETLHOGO SA KA FA NTLE

A o Ka Ikanya Metswedi ya Dikgang?

Utlwa kafa o ka itseng ka gone fa se o se balang le se o se utlwang mo dikgannyeng se le boammaaruri.

BATHO LE DINAGA

Go Etela Brazil

Brazil e ka nna halofo ya Amerika Borwa. Utlwa ka hisitori ya Brazil le kwa ditso tsa teng tse di farologaneng di tswang gone.

SE BAEBELE E SE RUTANG

Jesu

A Jesu ke Modimo? Jesu o tshotswe leng? A o ne a boa a tshela fa a sena go swa?

GO THUSA LELAPA

Tsela ya go Nna Moreetsi yo o Molemo

Go reetsa ka kelotlhoko ga se bokgoni fela, mme ke tsela ya go bontsha lorato. Ithute kafa o ka nnang moreetsi yo o botoka ka gone.

Serurubele sa Painted Lady—Masaitseweng a Senotswe

Baeladilotlhoko ba kwa Boritane ga ba bolo go kgatlhiwa ke dirurubele tseno tse di mebalabala. Babatlisisi ba sa tswa go senola masaitseweng a gore ke eng fa di nyelela ngwaga le ngwaga.

Kaedi ya Tsogang! ya 2013

Kaedi ya ditlhogo tsotlhe tse di gatisitsweng mo makasineng wa Tsogang! ka 2013

A GO TLHAMILWE?

Bogolo Jwa Bobolokelo Jwa DNA

DNA e ile ya bidiwa “ultimate hard drive.” Utlwa gore ka ntlha yang.

Tse Dingwe

Nka Dirang fa Batho ba Bua ka Nna?

O ka dirang gore go sebiwa go se ka ga go utlwisa botlhoko kgotsa ga go senya leina?

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka go Romela Melaetsa e e Hepisang ka Founo?

A o nna o patelediwa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo? Ditlamorago tsa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo ke dife? A ke tsela fela e e seng kotsi ya go bontsha mongwe gore o a mo kgatlhegela?

Faro o Naya Josefa Maemo

Feleletsa setshwantsho seno mme o bone gore ke eng fa go ka tswa go ne go le thata gore bomorwarraagwe Josefa ba mo lemoge.