Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Lentswe mo “Motseng o o Nnetseng Ruri”

Lentswe mo “Motseng o o Nnetseng Ruri”

 Lentswe mo “Motseng o o Nnetseng Ruri”

KA MOKWADI WA TSOGANG! KWA ITALY

Lefelo le modumo wa metswedi e mentsi ya metsi kwa Roma e ne ya dira gore motlhami wa dipina wa Montadiana Ottorino Respighi a tlhame pina e e bidiwang “The Fountains of Rome.” Mma re etele nngwe ya mafelo ano a a kgatlhisang—Trevi Fountain.

Fa re ntse re theogela kwa tlase ga seterata se se sesane se se re isang kwa motsweding, re ne ra potela ka khona, mme ra kopantshiwa ke lefelo le lentle le le neng la re gapa maikutlo. E ne e le Trevi Fountain, motswedi o mogolo o o bophara jwa dimetara di le 20 le bogodimo jwa dimetara di le 26 o tlhageletse thata mo patlelong eno e nnye. A bo e le kago e ntle jang ne e e fitlhegileng mo lefelong leno le lennye!

Trevi Fountain e agilwe ka taelo ya Mopapa Clement XII mme e ne ya tlhamiwa ke motlhami wa dipolane wa Montadiana e bong Niccolò Salvi. Go agiwa ga yone go simologile ka 1732 mme ya wediwa ka 1762. Metsi a motswedi ono a tswa kwa moseleng wa metsi wa lekgolo la ntlha la dingwaga B.C.E. o o bidiwang Aqua Virgo, o o simologang dikilometara di le 13 go tloga kwa toropong.

Motswedi ono o o kafa pele ga ntlo ya segosi o agilwe ka tsela e e dirang gore o akanye ka lewatle. Oceanus yo o itlhametsweng (yo bangwe ba reng ke, Neptune) o eme ka tsela e e kgatlhang a le mo koloing ya gagwe ya dipitse e e bopegileng jaaka kgapetla, a ntse a laola metsi a a phothoselang kafa tlase ga gagwe. Fa metsi a ntse a gorometsega go dikologa ditshwantsho tse dingwe mme a ntse a kgokolosega mo majeng kwa tlase, modumo wa one o utlwala jaaka lekhubu le le itaaganang mo lobopong. Metsi ano a mantsi a tsaya karolo e kgolo ya patlelo, mme e nna e kete patlelo yotlhe ke karolo ya motswedi ono.

Letsatsi le letsatsi bajanala ba bantsintsi ba thologela mo patlelong e nnye eno ba bo ba latlhela madi a tshipi mo motsweding ono o e leng lefelo le legolo thata la kwa Roma le le ngokang bajanala. Gangwe ka beke, go gopiwa metsi otlhe mo motsweding ono. Go ntshiwa madi a a dirang diranta di le 78 000 ka beke, a a latlhetsweng mo motsweding ono ke bajanala. Go tswa foo a abelwa mokgatlho wa bodumedi o o thusang batho.

Fa e le gore metswedi e utlwala e opela jaaka e kete ke lentswe la motse, jaaka Respighi a dumela, Trevi Fountain yone e ne e tla nna jaaka e kete motho a opela a le nosi—e tlhageletse ka magetla go gaisa metswedi e mengwe e mentsi e bajanala ba ba etelang kwa Roma ba e ratang, o go tweng ke Motse o o Nnetseng Ruri.