Baefeso 4:1-32

4  Jalo, nna legolegwa+ mo Moreneng, ke lo rapela gore lo tsamaye kafa go tshwanetseng+ pitso e lo neng lwa bidiwa+ ka yone,  ka mogopolo o o ikokobeditseng+ fela thata le ka bonolo, ka bopelotelele,+ lo itshokelana ka lorato,+  lo leka ka natla ka tlhoafalo go boloka bongwefela jwa moya mo sebofong se se kopanyang sa kagiso.+  Go na le mmele o le mongwe,+ le moya o le mongwe,+ fela jaaka lo ne lwa bidiwa mo tsholofelong e le nngwe e lo neng lwa bilediwa kwa go yone;  Morena a le mongwe,+ tumelo e le nngwe,+ kolobetso e le nngwe;+  Modimo a le mongwe+ le Rara wa batho botlhe, yo a okametseng botlhe le ka botlhe le mo go botlhe.  Jaanong mongwe le mongwe wa rona o ne a newa bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ go ya kafa Keresete a neng a lekanya mpho ya mahala+ ka gone.  Ka gone a re: “E rile a tlhatlogela kwa godimo a tsaya batshwarwa; a aba dimpho [tse e leng] banna.”+  Jaanong polelwana “a tlhatlogela,”+ e raya eng fa e se gore gape o ne a fologela kwa mafelong a a kwa tlase, e leng, lefatshe?+ 10  Ene yo o neng a fologa ke ene gape yo o neng a tlhatlogela+ kwa godimodimo ga magodimo+ otlhe, gore a tle a neye dilo tsotlhe botlalo.+ 11  Mme o ne a aba bangwe go nna baaposetoloi,+ bangwe go nna baporofeti,+ bangwe go nna baefangedi,+ bangwe go nna badisa le barutisi,+ 12  ka boikaelelo jwa go lolamisiwa+ ga baitshepi, go dira tiro ya bodiredi, go agiwa ga mmele wa ga Keresete,+ 13  go fitlha rotlhe re fitlhelela bongwefela mo tumelong le mo kitsong e e boammaaruri ka ga Morwa Modimo, go ya monneng yo o godileng ka botlalo,+ go ya selekanyong sa bogolo jo e leng jwa botlalo jwa ga Keresete;+ 14  e le gore re tle re se ka ra tlhola re nna masea, re heheutlelwa+ kwa le kwa jaaka e kete re heheutlwa ke makhubu e bile re akgaakgelwa kwa le kwa ke phefo nngwe le nngwe ya thuto+ ka tsietso ya batho, ka boferefere+ ka go loga leano le le tsietsang. 15  Mme ka go bua boammaaruri, a ka lorato re goleng+ mo dilong tsotlhe mo go ene yo e leng tlhogo,+ e bong Keresete. 16  Go tswa mo go ene mmele otlhe,+ ka go kopanngwa mmogo ka kutlwano e bile o dirwa gore o dirisane ka lelokololo lengwe le lengwe le le nayang se se tlhokwang, go ya ka go dira ga tokololo nngwe le nngwe ka go farologana ga tsone ka selekanyo se se tshwanetseng, o direla kgolo ya mmele gore o ikage mo loratong.+ 17  Seno, ka jalo, ke se bua e bile ke naya bosupi ka sone mo Moreneng, gore lo se ka lwa tlhola lo tswelela lo tsamaya fela jaaka ditšhaba le tsone di tsamaya mo go tlhokeng mosola ga megopolo ya tsone,+ 18  fa ba ntse ba le mo lefifing mo mogopolong,+ e bile ba kgaogane+ le botshelo jo e leng jwa Modimo, ka ntlha ya botlhokakitso+ jo bo mo go bone, ka ntlha ya go kgwaralala+ ga dipelo tsa bone. 19  Ka ba sa tlhole ba na le boikutlo ka gope ka boitshwaro,+ ba ne ba ineela mo boitshwarong jo bo repileng+ gore ba dire boitshekologo+ jwa mofuta mongwe le mongwe ka bogagaru.+ 20  Mme lona ga lo a ithuta Keresete a ntse jalo,+ 21  fa e le gore, eleruri, lo ne lwa mo utlwa e bile lo ne lwa rutwa ka ene,+ fela jaaka boammaaruri+ bo le mo go Jesu, 22  gore lo latlhe botho jo bogologolo+ jo bo dumalanang le tsela ya lona ya pele ya boitshwaro le jo bo senngwang+ go ya ka dikeletso+ tsa jone tse di tsietsang; 23  mme gore lo dirwe basha mo maatleng a a tlhotlheletsang mogopolo+ wa lona, 24  le gore lo apare+ botho jo bosha+ jo bo neng jwa bopiwa+ go ya ka go rata ga Modimo mo tshiamong+ ya boammaaruri le boikanyegi. 25  Ka gone, e re ka jaanong lo latlhile maaka,+ a mongwe le mongwe wa lona a bue boammaaruri le moagelani+ wa gagwe, ka gonne re ditokololo tsa mongwe go yo mongwe.+ 26  Lo galefe, mme le fa go ntse jalo lo se ka lwa leofa;+ a letsatsi le se ka la phirima lo sa ntse lo galefile,+ 27  le gone lo se ka lwa naya Diabolo+ sebaka. 28  A moutswi a se ka a tlhola a utswa,+ mme go na le moo a a dire ka natla, a dira ka diatla tsa gagwe se e leng tiro e e molemo,+ gore a tle a nne le sengwe se a se abelang mongwe yo o tlhokang.+ 29  A go se tswe lefoko le le bodileng mo molomong+ wa lona, fa e se lefoko le fa e le lefe le le molemo go aga kafa go tlhokegang ka gone, gore le tle le abele bautlwi+ se se rategang. 30  Gape, lo se ka lwa hutsafatsa moya o o boitshepo+ wa Modimo, o ka one lo tshwaetsweng+ letsatsi la go gololwa ka thekololo.+ 31  A kgakalo yotlhe ya letlhoo+ le bogale le tšhakgalo le go goa thata le puo+ ya go kgoba di tlosiwe mo go lona mmogo le bosula jotlhe.+ 32  Mme nnang pelonomi+ mongwe go yo mongwe, lo le pelotlhomogi ka bonolo,+ lo itshwarelana lo gololesegile fela jaaka Modimo le ene a ne a lo itshwarela+ ka Keresete a gololesegile.

Dintlha Tse di Kwa Tlase