2 Timotheo 4:1-22

4  Ke go laya ka tlhoafalo fa pele ga Modimo le Keresete Jesu, yo o laoletsweng go atlhola+ batshedi le baswi,+ le ka go bonatshega ga gagwe+ le bogosi jwa gagwe,+  rera lefoko,+ dira jalo ka potlako ka paka e e dumelang,+ ka paka ya matshwenyego,+ o kgalemele,+ o kgaleme o tiisitse, o rotloetse ka bopelotelele jotlhe+ le botswerere jwa go ruta.  Gonne go tla nna le lobaka lwa nako lo ba tla se keng ba iteseletse go amogela thuto e e itekanetseng,+ mme, tumalanong le dikeletso tsa bone, ba tla ikokoanyetsa barutisi gore ditsebe tsa bone di tsikitliwe;+  mme ba tla faposa ditsebe tsa bone mo boammaaruring, mme bone ba tla faposediwa kwa dipolelong tsa maaka.+  Mme wena, nna o thantse mo tlhaloganyong+ mo dilong tsotlhe, boga bosula,+ dira tiro ya moefangele,+ wetsa bodiredi jwa gago ka botlalo.+  Gonne ke setse ke tshololwa jaaka tshupelo ya senō,+ mme nako e e tshwanetseng ya go gololwa+ ga me e tloga e goroga.  Ke tlhabane tlhabano e e molemo,+ ke tabogile lobelo go ya bofelong,+ ke bolokile tumelo.+  Go tswa mo nakong eno go ya pele ke beetswe serwalo sa tshiamo,+ se Morena, moatlhodi yo o siameng,+ o tla se nnayang e le maduo+ mo letsatsing leo, le fa go ntse jalo e seng nna fela, mme le botlhe ba ba ratileng go bonatshega ga gagwe.  Dira bojotlhe jwa gago gore o tle kwa go nna mo bogautshwaneng.+ 10  Gonne Demase+ o ntatlhile ka gonne a ne a rata tsamaiso ya jaanong ya dilo,+ mme o ile kwa Thesalonika; Keresense kwa Galatia,+ Tito kwa Dalamatia. 11  Ke Luke a le nosi yo o nang le nna. Tsaya Mareko mme o tle le ene, gonne o mosola+ mo go nna mo go direleng. 12  Mme ke rometse Tikiko+ kwa Efeso. 13  Fa o tla, tla le kobo e ke e tlogetseng kwa Teroase+ mo go Karepo, le dikwalo tsa momeno, segolobogolo dikwalelo tsa letlalo. 14  Alekesandere+ mothudi wa kopore o nkutlwisitse botlhoko gantsi—Jehofa o tla mo duela kafa ditirong+ tsa gagwe— 15  mme le wena nna o itisitse mo go ene, gonne o ne a emelelana gotlhelele le mafoko a rona. 16  Mo go iphemeleng ga me ga ntlha ga go na ope yo o neng a tla mo letlhakoreng la me, mme botlhe ba ne ba tswelela ba ntatlha+—e kete ba ka se ka ba go balelwa e le molato+ 17  mme Morena o ne a ema gaufi le nna+ mme a tsenya maatla mo go nna,+ gore go rera go wediwe ka nna ka botlalo le gore ditšhaba tsotlhe di go utlwe;+ mme ke ne ka gololwa mo molomong wa tau.+ 18  Morena o tla nkgolola mo tirong nngwe le nngwe e e boikepo mme o tla mpolokela bogosi jwa gagwe jwa selegodimo.+ A kgalalelo e nne kwa go ene ka bosaengkae le go ya go ile. Amen. 19  Ntumedisetse Periseka+ le Akhwila le ba ntlo ya ga Onesiforo.+ 20  Eraseto+ o ne a sala kwa Korintha,+ mme ke ne ka tlogela Terofimo+ a bobola kwa Mileto.+ 21  Dira bojotlhe jwa gago gore o goroge pele ga mariga. Yubulo o a go dumedisa, mme le Pudenese le Lino le Kalaudia le bakaulengwe botlhe ba a go dumedisa. 22  Morena a nne le moya o o o bontshang.+ Bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa gagwe bo nne le lona.

Dintlha Tse di Kwa Tlase