2 Timotheo 2:1-26

2  Jalo, wena ngwanaka,+ nna o bone maatla+ mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang+ jo bo ka ga Keresete Jesu,  mme dilo tse o neng wa di utlwa mo go nna ka tshegetso ya basupi ba bantsi,+ dilo tseno di neye banna ba ba ikanyegang, ba le bone ba tla tshwanelegang sentle go ruta ba bangwe.+  Jaaka lesole le le molemo+ la ga Keresete Jesu wena nna le seabe mo go bogeng bosula.+  Ga go na motho ope yo e reng e le lesole+ a bo a tsenelela ditiro tsa kgwebo tsa botshelo,+ gore a tle a bone kamogelo ya yo o mo kwadisitseng go nna lesole.  Mo godimo ga moo, fa motho a gaisana le e leng mo metshamekong,+ ga a rwesiwe serwalo fa a sa gaisana go ya ka melao.  Molemirui yo o dirang ka natla o tshwanetse go nna wa ntlha go ja maungo.+  Ka metlha akanya ka se ke se buang; ruri Morena o tla go naya temogo+ mo dilong tsotlhe.  Gakologelwa gore Jesu Keresete o ne a tsosiwa mo baswing+ le gore o ne a le wa losika lwa ga Dafide,+ go ya ka dikgang tse di molemo tse ke di rerang;+  tse ke bogang bosula ka ntlha ya tsone mo ke bileng ke le mo dikgoleng tsa kgolegelo+ jaaka modirabosula. Le fa go ntse jalo, lefoko la Modimo ga le a golegwa.+ 10  Ka lebaka leno ke tswelela ke itshokela dilo tsotlhe ka ntlha ya ba ba tlhophilweng,+ gore le bone ba bone poloko e e seoposengwe le Keresete Jesu mmogo le kgalalelo ya bosakhutleng.+ 11  Lefoko leno le a ikanyega:+ Eleruri fa e le gore re ne ra swa mmogo, gape re tla tshela mmogo;+ 12  fa re tswelela re itshoka, gape re tla busa mmogo jaaka dikgosi;+ fa re latola,+ le ene o tla re itatola; 13  fa re sa ikanyege, o nna a ikanyega,+ gonne ga a ka ke a iitatola. 14  Nna o ba gakolole ka dilo tseno, o ba laya+ fa pele ga Modimo e le bosupi,+ gore ba se ka ba lwa ka mafoko,+ selo se se se nang mosola ka gope ka gonne se pitikolola ba ba reeditseng. 15  Dira bojotlhe jwa gago go itlhagisa o amogelwa+ ke Modimo, modiri+ yo o se nang sepe se se ka mo tlhabisang ditlhong,+ o tshwere lefoko la boammaaruri sentle.+ 16  Mme tshaba dipuo tse di se nang mosola tse di senyang boitsheko jwa se se boitshepo;+ gonne ba tla tswelela pele fela ba nna boikepo,+ 17  mme lefoko la bone le tla anama jaaka ntho e e kekelang.+ Himenaeo le Fileto ke ba palo eo.+ 18  Bone banna bano ba fapogile mo boammaaruring,+ ba re tsogo ya baswi e setse e diragetse;+ mme ba phetsola tumelo ya bangwe.+ 19  Le fa go ntse jalo, motheo o o tiileng wa Modimo o nna o eme,+ o na le lotshwao lono: “Jehofa o itse ba e leng ba gagwe,”+ le: “A mongwe le mongwe yo o bitsang leina la ga Jehofa+ a bakele tshiamololo.” 20  Jaanong mo ntlong e kgolo go na le dijana e seng tsa gouta le selefera fela mme gape go na le tsa logong le letsopa, mme dingwe ke tsa boikaelelo jo bo tlotlegang mme tse dingwe ke tsa boikaelelo jo bo se nang go ka tlotlwa.+ 21  Jalo, fa motho a nnela kgakala le tsa bobedi, o tla nna sejana sa boikaelelo jo bo tlotlegang, a itshepile, a na le mosola mo go mong wa gagwe, a ipaakanyeditse tiro nngwe le nngwe e e molemo.+ 22  Jalo, tshaba dikeletso tse basha ba nang le go nna le tsone,+ mme latelela tshiamo,+ tumelo, lorato, kagiso, mmogo le ba ba bitsang Morena ka pelo e e phepa.+ 23  Mo godimo ga moo, gana go amogela dipotso tsa boeleele le tsa botlhoka kitso,+ ka o itse gore di tsala dintwa.+ 24  Mme motlhanka wa Morena ga a tlhoke go lwa,+ mme o tlhoka go nna bonolo mo go botlhe,+ a tshwanelega go ruta,+ a nna a ithibile mo bosuleng,+ 25  a laya ka bonolo ba ba sa sekamelang mo go direng molemo;+ e re ka gongwe Modimo a ka ba naya boikwatlhao+ jo bo gogelang kwa kitsong e e leng yone ya boammaaruri,+ 26  mme ba boele ba akanye ka tsela e e tshwanetseng gore ba tswe mo serung+ sa ga Diabolo, ka ba bona gore o ba tshwere ba tshela+ a ba tshwarela thato ya ene yoo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase