2 Timotheo 3:1-17

3  Mme itse seno, gore mo metlheng ya bofelo+ go tla nna le dinako tsa mathata tse go leng boima go lebana le tsone.+  Gonne batho ba tla nna baithati, barati ba madi, baipegi, ba ba mabela, batlhapatsi, ba ba sa utlweng batsadi,+ ba ba sa lebogeng, ba ba sa ikanyegeng,+  ba ba se nang lorato lwa tlholego,+ ba ba sa batleng go tsena mo tumalanong+ epe, ba ba senyang batho maina,+ ba ba se nang boikgapo, ba ba bogale jo bo tshabegang,+ ba ba sa rateng se se molemo,+  baoki,+ ba ba tlhogoethata, ba ba gogomosiwang ke boikgogomoso,+ barati ba menate go na le go nna barati ba Modimo,+  ba ba nang le sebopego sa boineelo jwa bomodimo+ mme ba latola maatla a jone;+ mme bano o ba fularele.+  Gonne mo go bano go tswa banna ba ka bonweenwee ba batlang tsela ya go tsena mo malapeng+ le go goga jaaka batshwarwa ba bone basadi ba ba bokoa ba ba imelwang ke maleo, ba ba gogwang ke dikeletso tse di farologaneng,+  ba ba ithutang ka metlha mme le fa go ntse jalo le ka motlha ba sa kgone go tla mo kitsong e e leng yone ya boammaaruri.+  Jaanong ka tsela e Janese le Jamberese+ ba neng ba emelelana le Moshe ka yone, jalo bano le bone ba tswelela ba emelelana le boammaaruri,+ batho ba ba senyegileng gotlhelele mo mogopolong,+ ba ba sa amogelweng malebana le tumelo.+  Le fa go ntse jalo, ga ba na go dira botswelelopele go ya pele, gonne botsenwa jwa bone bo tla bonala sentle mo go botlhe, le e leng jaaka botsenwa jwa banna ba babedi bao bo ne jwa bonala.+ 10  Mme wena o latetse thuto ya me thata, tsela ya me ya botshelo,+ boikaelelo jwa me, tumelo ya me, bopelotelele jwa me, lorato lwa me, boitshoko jwa me, 11  dipogiso tsa me, dipogo tsa me, mofuta wa dilo tse di neng tsa ntiragalela kwa Antioka,+ kwa Ikonio,+ kwa Lisetera,+ mofuta wa dipogiso tse ke di itshoketseng; mme le fa go ntse jalo Morena o ne a nkgolola mo go tsone tsotlhe.+ 12  Tota e bile, botlhe ba ba eletsang go tshela ka boineelo jwa bomodimo ba le seoposengwe le Keresete Jesu le bone ba tla bogisiwa.+ 13  Mme batho ba ba boikepo le maferefere ba tla tswelela ba sulafalela pele, ba tsietsa e bile ba tsiediwa.+ 14  Le fa go ntse jalo, wena tswelela mo dilong tse o di ithutileng wa ba wa tlhotlhelediwa go di dumela,+ ka o itse batho ba o di ithutileng mo go bone+ 15  e bile o itsile mekwalo e e boitshepo go tswa boseeng,+ e e kgonang go go tlhalefisa gore o bone poloko+ ka tumelo e e ka ga Keresete Jesu.+ 16  Lokwalo lotlhe lo tlhotlheleditswe ke Modimo+ e bile lo tswela mosola mo go ruteng,+ mo go kgalemeleng,+ mo go tlhamalatseng dilo,+ mo go otlhayeng+ ka tshiamo, 17  gore motho wa Modimo a tshwanelege ka botlalo,+ a tlhomeleletse ka botlalo go dira tiro nngwe le nngwe e e molemo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase