Gå direkt till innehållet

En lyckad insats i Lappland

En lyckad insats i Lappland

I ett vidsträckt område som täcker delar av Finland, Norge och Sverige bor samerna. De är ett ursprungsfolk som har sin egen kultur, sina egna traditioner och talar sina egna språk. Jehovas vittnen har nyligen gjort två insatser för att nå samerna med Bibelns budskap.

Man började med att under hösten 2015 översätta bibelförklarande litteratur och filmer till samiska. * Sedan fortsatte man med två särskilda insatser 2016 och 2017. Då reste vittnen till Lappland – en nordlig region där renhjordarna strövar fritt – för att nå ut med den översatta litteraturen till den samisktalande befolkningen.

”Värdefull insats för samhället”

En av insatserna genomfördes i maj 2017. Då var det mer än 200 Jehovas vittnen från Finland, Norge och Sverige som anmälde sig för att besöka byar i Lappland som låg spridda över ett område på tusentals kvadratkilometer. Några av vittnena förberedde sig genom att lära sig några fraser på samiska, och det imponerade. ”Vi gjorde vårt bästa för att göra oss förstådda, och folk uppskattade det. De märkte att vi verkligen var intresserade av dem”, berättar Denis, som tillsammans med några andra åkte till Karigasniemi.

Djur och natur är generellt sett en stor del av samernas liv, så många av dem tyckte om Bibelns löfte om att jorden ska bli en vacker och harmonisk plats. (Psalm 37:11) En samisk kvinna började studera Bibeln med hjälp av broschyren Goda nyheter från Bibeln! När hon förstod vad Gud kommer att göra för hela mänskligheten, kunde hon inte låta bli att undra varför hennes präst aldrig hade sagt något om att vi kan få leva på jorden för evigt.

Vittnenas besök uppskattades av många. En man som ägde en affär iakttog två vittnen och berömde dem. Han sa att de gjorde en ”viktig och värdefull insats för samhället”. Sedan sa han att de kunde komma till hans affär och ta så mycket mat de ville, och han insisterade på att bjuda på det.

Under kampanjen fick de visa ungefär 180 filmer och lämna drygt 500 publikationer. Många gånger ville den besökte ha all litteratur som fanns på samiska. Dessutom ville 14 samisktalande börja studera Bibeln med Jehovas vittnen.

”Det här måste vara gjort av riktiga proffs”

Flera samer som har läst Jehovas vittnens publikationer har blivit imponerade av den språkliga kvaliteten. ”Era publikationer är extremt välöversatta”, säger Nilla Tapiola, som är lärare och medlem av Samiskt parlamentariskt råd. Han förklarar att publikationerna ”är lätta att läsa och håller en hög språklig standard”. Och en samisk man som bor i Finlands allra nordligaste del säger: ”Det här måste vara gjort av riktiga proffs.”

I Karigasniemi, som ligger vid gränsen mellan Finland och Norge, började vittnena prata med en lärare i samiska. De läste den första lektionen i broschyren Goda nyheter från Bibeln! tillsammans. Läraren blev så imponerad av språket i broschyren att hon frågade om hon kunde få använda den i språkundervisningen i skolan.

Flera filmer och vikblad och en broschyr har översatts till samiska. Och jw.org har funnits på samiska sedan den 29 februari 2016. Varje månad har den samiska sidan över 400 besökare, och de laddar ner ungefär 350 e-publikationer, ljudfiler och filmer.

Både de samisktalande och besökarna fick ut mycket av den här insatsen. Henrick och Hilja-Maria besökte Utsjoki, och de säger: ”De boende i området förstod att Bibeln har mycket att ge det samiska samhället.” Lauri och Inga var också i Utsjoki, och de tillägger: ”Den här kampanjen visar att Jehova inte gör skillnad på folk. Det har känts bra att kunna förmedla hans kärlek till alla som bor på de här isolerade platserna.”

^ § 3 Det finns flera samiska språk. Men ”det största och viktigaste samiska språket är nordsamiska”, konstaterar Nationalencyklopedin. Jehovas vittnen översätter litteratur till nordsamiska, men för enkelhetens skull kommer vi i den här artikeln att använda begreppet samiska.