Gå direkt till innehållet

Kampanj för att nå sinter och romer i Tyskland

Kampanj för att nå sinter och romer i Tyskland

Tiotusentals sinter och romer bor i Tyskland. * Den senaste tiden har Jehovas vittnen framställt flera bibelförklarande vikblad, broschyrer och filmer på deras modersmål, romani. *

Jehovas vittnen anordnade en speciell kampanj i september och oktober 2016 för att nå sinter och romer i olika tyska städer, bland annat Berlin, Bremerhaven, Freiburg, Hamburg och Heidelberg. Det hölls också flera möten på romani.

En fantastisk respons

Vittnenas kampanj gjorde många sinter och romer överraskade men överlyckliga. ”De var så glada för att vi gjorde en extra ansträngning att nå just dem”, säger Andre och Esther, ett gift par som deltog i kampanjen. Många blev rörda när de fick höra och läsa Bibelns budskap på sitt modersmål. En ung kvinna tittade på filmen Varför undersöka Bibeln? på romani. Flera gånger utropade hon: ”Det är på mitt språk!” Hon kunde knappt tro att det var sant.

Ett vittne som heter Matthias och som deltog i kampanjen i Hamburg säger: ”Jag och min fru besökte tillsammans med sex andra ett område där omkring 400 sinter och romer bor. Alla vi pratade med bad att få litteratur.” Bettina, som också hjälpte till i Hamburg, säger: ”En del började gråta när de såg att Jehovas vittnen hade litteratur på romani.” Många började genast läsa högt från publikationerna, och några bad om mer litteratur för att ge till sina vänner.

Flera sinter och romer kom till de anordnade mötena. I Hamburg kom 94 personer, och många av dem hade aldrig varit i en Rikets sal förut. I Reilingen, nära Heidelberg, var totalt 123 med på ett möte. Efteråt bad fem personer som talade romani om en bibelkurs.

Under kampanjen spred man nästan 3 000 vikblad och broschyrer. Vittnena samtalade med mer än 360 sinter och romer, och 19 började studera Bibeln. Flera av dem sa: ”Det är så fint att Gud vill hitta oss också.”

^ § 2 ”Sinter” är en benämning på en romsk minoritet som bor i västra och centrala Europa. Benämningen ”romer” använder vi i den här artikeln om övriga personer med romsk härkomst, en minoritet som uppstod i östra och sydöstra Europa.

^ § 2 ”Antalet varieteter [av romani] har uppskattats till minst 60”, enligt Nationalencyklopedin. För enkelhetens skull specificerar vi inte vilka former av romani det rör sig om i den här artikeln.