Gå direkt till innehållet

Videor på hundratals språk

Videor på hundratals språk

Jehovas vittnen är kända för sitt översättningsarbete. I november 2014 hade vi översatt Bibeln till 125 språk och litteratur som är grundad på Bibeln till 742 språk. Vi översätter också videor. I januari 2015 fanns videorna Vad händer på Rikets sal? på 398 språk och Varför undersöka Bibeln? på 569 språk. Varför och hur översatte man de här videorna?

I mars 2014 fick avdelningskontor jorden runt anvisningar från Jehovas vittnens styrande krets att spela in berättarröst till videorna på så många språk som möjligt, så att fler blir intresserade av att studera Bibeln.

Det är flera olika moment som ingår när man översätter en video. Först översätts manuset av lokala översättningsteam. Sedan väljs personer som har språket som modersmål som inläsare till videorna. Efter det spelar inspelningsteam in berättarrösten, redigerar inläsningen och bearbetar undertexter och annan text som ska visas. Till sist läggs ljud, bild och text ihop, så att man får en färdig fil som kan laddas upp på hemsidan.

På en del avdelningskontor finns det en inspelningsstudio och personer som fått utbildning för att använda den. Men hur gjorde man med språk som talas och översätts där det inte finns ett avdelningskontor?

Jorden runt satte ljudtekniker i gång att arbeta med hjälp av mobil inspelningsutrustning. Med hjälp av en mikrofon, en bärbar dator och ett inspelningsprogram ordnade teknikern en tillfällig inspelningsstudio på ett kontor, på en Rikets sal eller i någons hem. Personer som talade språket användes som inläsare, coacher och korrekturlyssnare. När inspelningen var klar och godkänd packade ljudteknikern ihop sin utrustning och åkte vidare till nästa ställe.

På det här sättet kunde det produceras videor på tre gånger fler språk än tidigare.

Reaktionerna har varit fantastiska. För många har våra videor varit de första som de någonsin sett på sitt modersmål.

Ett av språken som spelades in var pitjantjatjara som talas av mer än 2 500 personer i Australien. Man spelade in i Alice Springs i Northern Territory. ”Videorna blev otroligt uppskattade”, säger Callan Thomas, som hjälpte till med inspelningarna. ”Lokalbefolkningen satt som klistrade framför videon och frågade var de kunde hitta fler sådana här videor. Det finns inte mycket litteratur på det här språket. Så när de får höra något – och framför allt se något – på sitt språk, blir de helt fascinerade.”

Två Jehovas vittnen i Kamerun paddlade uppför en flod i en stockbåt. De stannade till i en pygméby och pratade med hövdingen, som var lärare på en skola i byn. När bröderna fick veta att hans modersmål var basa tog de fram sin platta och visade Varför undersöka Bibeln? på hans språk. Hövdingen blev mycket imponerad och bad om att få litteratur.

En religiös ledare i en by i Indonesien som motarbetar Jehovas vittnen brände all litteratur som de hade lämnat ut i området. Andra i byn hotade med att bränna ner Rikets salen. Efter det kom fyra poliser hem till ett Jehovas vittne och förhörde henne och hennes familj. De ville veta vad som försiggår inne på Rikets sal, så hon visade dem videon Vad händer på Rikets sal? på indonesiska.

När de sett videon sa en av poliserna: ”Nu förstår jag ju att de har missuppfattat er och egentligen inte vet något om er.” En av de andra poliserna frågade: ”Kan jag få den här videon så att jag kan visa den för andra? Den ger information om er som stämmer.” Poliserna har nu en positiv syn på Jehovas vittnen och skyddar dem.

Om du inte redan sett de här videorna, titta gärna på dem på ditt eget språk.