Jehovas vittnen bygger sitt nya huvudkontor i Warwick i staten New York. Från maj till och med augusti 2014 kom bygglaget långt i arbetet med fordonsverkstaden, huvudbyggnaden och bostadshus C och D. Här är några bilder som visar lite av allt det arbete som utfördes under den här intensiva perioden.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar