Gå direkt till innehållet

Bildgalleri 1 från Warwick (maj–augusti 2014)

Bildgalleri 1 från Warwick (maj–augusti 2014)

Jehovas vittnen bygger sitt nya huvudkontor i Warwick i staten New York. Från maj till och med augusti 2014 kom bygglaget långt i arbetet med fordonsverkstaden, huvudbyggnaden och bostadshus C och D. Här är några bilder som visar lite av allt det arbete som utfördes under den här intensiva perioden.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

1 maj 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Vy från sydvästra hörnet, norrut över Sterling Forest Lake (Blue Lake). I förgrunden pågår arbetet med källaren till bostadshus D. Närmare sjön förbereds grunden till bostadshus C.

14 maj 2014 – Verkstad för monteringsfärdiga delar

Montörer sätter ihop monteringsfärdiga badrum. En modul består av stommen, väggskivor, el- och VVS-rör och badkarsväggen. Badrummen färdigställs när modulen är på plats i byggnaden.

22 maj 2014 – Fordonsverkstad

Rörmokare arbetar i källaren. Under projektet kommer det här utrymmet att användas som matsal för ca 500 arbetare, och i andra delar av byggnaden kommer det finnas plats för ytterligare 300. Mot slutet av projektet kommer dessa tillfälliga matsalar att tas bort, och byggnaden kommer att färdigställas som fordonsverkstad.

2 juni 2014 – Fordonsverkstad

Ett bygglag lägger ut specialbehandlad jord till det gröna taket. Gröna tak, det vill säga tak med levande växter, bidrar till bättre miljö genom att minska energiförbrukningen, minska och jämna ut avrinningen av regnvatten från taken och filtrera bort föroreningar från regnet.

5 juni 2014 – Huvudbyggnad

Det här komplexet kommer att utgöras av tre sammanlänkade byggnader med en totalyta på 42 000 kvadratmeter. Här förankrar inhyrda entreprenörer armeringsjärn för pelare.

18 juni 2014 – Fordonsverkstad

Arbetare använder en gasolbrännare när de lägger asfaltsduk på taket. Som skydd har de säkerhetsselar.

24 juni 2014 – Bostadshus C

Ventilationssystem med monteringsfärdiga delar installeras. Omkring 35 procent av vittnena som jobbar på projektet i Warwick är kvinnor.

11 juli 2014 – Montgomery, New York

Den här byggnaden köptes i februari 2014 och används som lagerlokal och som verkstad för tillverkning av monteringsfärdiga delar. Den har en total golvyta på 20 000 kvadratmeter. De vita föremålen högst upp till höger på bilden är badrumsmoduler, redo att levereras.

24 juli 2014 – Bostadshus C

Visas här med det nordöstra hörnet i förgrunden. I den här byggnaden kommer omkring 200 av personerna vid huvudkontoret att bo. De flesta bostadsrum kommer att vara mellan 30 och 55 kvadratmeter och ha ett pentry, badrum och en liten balkong.

25 juli 2014 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Markarbete görs på tomten. Högst upp till vänster på bilden tar stenkrossen hand om uppgrävt material som ska användas senare i projektet. När hela projektet är klart kommer ca 260 000 kubikmeter jord att ha avlägsnats från platsen. Varje dag används i snitt 23 dumprar.

30 juli 2014 – Fordonsverkstad

Man planterar växtlighet på taket.

8 augusti 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Vy mot sydväst från kranarmen på en stor kran, ovanför huvudbyggnaden. Längst ner till vänster står det färdiga parkeringshuset för besökare, som är fyllt till brädden varje dag med arbetarnas bilar. En del vittnen har kört upp till 12 timmar enkel väg bara för att kunna hjälpa till på bygget tre eller fyra dagar.

13 augusti 2014 – Fordonsverkstad

Arbetet med en tillfällig matsal är nästan klart. Bildskärmar (inte installerade än) och högtalare i taket gör att arbetarna kan vara uppkopplade till morgontillbedjan och andra andliga program vid avdelningskontoret i USA.

14 augusti 2014 – Huvudbyggnad

Golvet till första våningen gjuts. Till höger använder en byggare en betongvibrator för att se till att det inte bildas några luftfickor i betongen och att formen fylls ut ordentligt.

14 augusti 2014 – Huvudbyggnad

Elrör i mitten av byggnaden som kommer att gjutas in i grundplattan.

14 augusti 2014 – Huvudbyggnad

Golvet till första våningen har snart gjutits färdigt. Den här gjutningen på 540 kubikmeter var projektets hittills största. Betongen blandades till i betongverket på byggområdet, fraktades med åtta betongbilar och två betongpumpar och göts sedan på omkring 5 1/2 timmar. I mitten av bilden syns ett av byggnadens trapphus.

14 augusti 2014 – Bostadshus C

Här bygger man takräcket. I bakgrunden har man påbörjat arbetet med källaren till bostadshus A.

15 augusti 2014 – Bostadshus C

En färdig badrumsmodul lyfts med kran till tredje våning. Under projektet har man i stor utsträckning använt monteringsfärdiga delar, vilket reducerat antalet arbetare på plats och underlättat arbetet.

20 augusti 2014 – Bostadshus C

Entreprenörer monterar förgjutna betongelement, som bidrar till att väggen blir välisolerad. Betongen är färgad, så väggarna behöver inte målas och är i stort sett underhållsfria. Monteringen går snabbt, vilket bidrar till att tidsplanen för projektet kan hållas.

31 augusti 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Vy från sydvästra hörnet. I förgrunden pågår arbetet med nästa våning till bostadshus D. Bakom är stommen till bostadshus C nästan färdig.