Byggprojekt

BYGGPROJEKT

Bildgalleri 9 från Storbritannien (september 2019–februari 2020)

Se hur arbetet slutfördes och hur beteliterna kunde börja använda anläggningen.

BYGGPROJEKT

Bildgalleri 9 från Storbritannien (september 2019–februari 2020)

Se hur arbetet slutfördes och hur beteliterna kunde börja använda anläggningen.

Bildgalleri 8 från Storbritannien (mars–augusti 2019)

Hantverkare gör det avslutande arbetet i bostadshusen, kontorsbyggnaden och produktionsbyggnaderna. Trädgårdsarbetarna fortsätter arbetet på tomten för att göra färdigt före inflyttningen.

Hur är det att jobba med Jehovas vittnen?

Få reda på hur det är att jobba med Jehovas vittnen på stora byggprojekt.

Bildgalleri 7 från Storbritannien (september 2018–februari 2019)

Se de senaste bilderna från bygget av Storbritanniens avdelningskontor i Chelmsford.

Bildgalleri 6 från Storbritannien (mars–augusti 2018)

Se de senaste bilderna från bygget av Storbritanniens avdelningskontor.

Bildgalleri 5 från Storbritannien (september 2017–februari 2018)

Två av sex bostadshus är nu bebodda. Se vad mer som har hänt.

Bildgalleri 4 från Storbritannien (mars–augusti 2017)

Arbetet med kontorsbyggnaden och bostadshusen går framåt.

”Det finns en plats för kvinnor inom byggbranschen”

De här kvinnorna briljerar i en mansdominerad bransch.

Bildgalleri 2 från Filippinerna (juni 2015–juni 2016)

Jehovas vittnen i Filippinerna har nyligen slutfört en större renovering av avdelningskontoret i Quezon City. Se hur arbetet gick framåt.

Bildgalleri 3 från Storbritannien (september 2016–februari 2017)

Arbetet med Jehovas vittnens nya avdelningskontor i Storbritannien går framåt.

Bildgalleri 7 från Warwick (september 2016–februari 2017)

Alla byggnader vid anläggningen i Warwick är nu i bruk. Där finns tre historiska utställningar som över 250 personer har hjälpt till med.

Bildgalleri 2 från Storbritannien (september 2015–augusti 2016)

Frivilliga Jehovas vittnen och inhyrda arbetare har börjat förbereda byggplatsen för det här stora byggprojektet.

Djur och natur skyddas i Chelmsford

Jehovas vittnen i Storbritannien har påbörjat bygget av sitt nya avdelningskontor i närheten av staden Chelmsford. Vad gör de för att skydda djur och natur?

Bildgalleri 2 från Wallkill (november 2014–november 2015)

Jehovas vittnen har nyss byggt ut och fräschat upp sina byggnader i Wallkill. Projektet blev klart den 30 november 2015.

Bildgalleri 6 från Warwick (mars–augusti 2016)

De sista månaderna av arbetet med Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick i USA.

Brev från hyresvärdar

Vad tyckte några hyresvärdar om att hyra ut till Jehovas vittnen?

Nya grannar i Warwick

Inspektörer och andra från Warwick i staten New York berättar om hur det har varit att samarbeta med Jehovas vittnen under bygget av deras nya huvudkontor.

Bildgalleri 5 från Warwick (september 2015–februari 2016)

Arbetet inuti och utanför huvudbyggnaden innefattade installation av LED-lampor, takfönster, gatsten och en gångbro.

Sida vid sida med Jehovas vittnen i Warwick

Läs om vad några hantverkare och busschaufförer som inte är Jehovas vittnen har tyckt om att vara med under vittnenas byggprojekt.

Möteslokaler till en miljon Jehovas vittnen

Vad tycker allmänheten om de nya möteslokalerna?

Bildgalleri 1 från Storbritannien (januari–augusti 2015)

Se hur det går med bygget av det nya avdelningskontoret i Storbritannien.

Bildgalleri 4 från Warwick (maj–augusti 2015)

Taket och väggarna färdigställdes på ett bostadshus, alla gångbroar mellan byggnaderna blev klara och mycket markarbete kunde påbörjas.

Bildgalleri 1 från Filippinerna (februari 2014–maj 2015)

Jehovas vittnen är just nu i full gång med att bygga ut och renovera avdelningskontoret i Quezon City i Filippinerna.

Bildgalleri 3 från Warwick (januari–april 2015)

I februari arbetade omkring 2 500 personer på projektet varje dag, och omkring 500 nya byggvolontärer kommer varje vecka. Ta en titt på hur arbetet gått framåt.

Bildgalleri 2 från Warwick (september–december 2014)

Bygget av Jehovas vittnens framtida huvudkontor går framåt. Vid ett tillfälle användes 13 kranar samtidigt!

Bildgalleri 1 från Wallkill (juli 2013–oktober 2014)

Se bilder från hur Jehovas vittnens avdelningskontor i Wallkill i staten New York byggs ut och renoveras.

3 000 Rikets salar byggda i Nigeria

Ett möte hölls för att fira att byggandet av Rikets salar i Nigeria har nått en milstolpe. Vid mötet berättades det om Jehovas vittnens arbete sedan 1920-talet.

Bildgalleri 1 från Warwick (maj–augusti 2014)

Se lite av hur arbetet gått framåt med bygget av fordonsverkstaden, huvudbyggnaden och bostadshus C och D.

En ny sammankomsthall i Amazonas regnskog

För att vara med vid sammankomsterna i den nya sammankomsthallen reser en del Jehovas vittnen tre dagar med båt.

Jehovas vittnen bygger över gränserna

Jehovas vittnen bygger över gränserna och övervinner både språkliga och kulturella barriärer för att bygga till ära för Jehova.

Nyheter om Warwick, del 2

Volontärer från hela världen gör en insats för att bygga Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick.

Rikets salar byggs på avlägsna orter

Se hur fem team med volontärer byggde två Rikets salar på 28 dagar.

Huvudkontoret – Historia skrivs

Jehovas vittnen bygger ett nytt huvudkontor i Warwick i staten New York. De är övertygade om att Gud leder det här unika projektet.

Jehovas vittnen värnar om djurlivet och miljön i Warwick

Jehovas vittnen har satt i gång att bygga sitt nya huvudkontor i staten New York. Hur skyddar de djurlivet och miljön i Warwick?

Rikets salar i rekordfart

Jehovas vittnen i Filippinerna har byggt tusen Rikets salar med hjälp av ett unikt byggnadsprogram.

Projektet i Tuxedo är i full gång

Jehovas vittnen från USA och andra länder ställer frivilligt upp och arbetar på projektet i Tuxedo, New York. Varför det?

Nyheter om Warwick, del 1

Projektet med Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick går framåt. Se vad några av de frivilliga arbetarna har att berätta.

De bygger gärna utan att få betalt

Under de senaste 28 åren har Jehovas vittnen varit med i byggprojekt i 120 länder. Alla har villigt gett av sina förmågor och sin tid, men utan lön. Läs mer om det här unika byggnadsprogrammet.

Wallkill byggs ut

Se filmklipp från utbyggnaden av anläggningarna i Wallkill.

Projekten i Wallkill och Warwick går framåt

Jehovas vittnens två stora byggnadsprojekt i USA går framåt, mycket tack vare ett hårt arbete av volontärer från hela landet.

En säkerhetsinspektör berömmer Jehovas vittnen

Jehovas vittnen i Australien får beröm för mycket god säkerhet på en byggarbetsplats.

Filmklipp: Planer på att flytta Jehovas vittnens huvudkontor

Se området i staten New York dit vi planerar att flytta huvudkontoret.

Jehovas vittnen planerar att flytta sitt huvudkontor

Huvudkontoret har legat i Brooklyn, New York, sedan 1909. Varför flyttar vi till norra delen av staten New York?