Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Bildgalleri 2 från Warwick (september–december 2014)

Bildgalleri 2 från Warwick (september–december 2014)

I det här bildgalleriet visas foton av hur arbetet vid Jehovas vittnens nya huvudkontor gått framåt från september till december 2014.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

11 september 2014 – Parkering för boende

Man tillverkar monteringsfärdiga takstolar av stålreglar. De kommer att användas till bostadshus C.

18 september 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Utsikt norrut över Sterling Forest Lake (Blue Lake). Så många som 13 kranar har använts samtidigt. I förgrunden gjuts betonggrunden till bostadshus B. Bilden är tagen söder om byggarbetsplatsen.

26 september 2014 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Stålbalkar och pelare redo för montering. Stålkonstruktionen som används i huvudbyggnaden påskyndar arbetet och gör att man kan ha stora, öppna planlösningar.

9 oktober 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Arbetare monterar de färdiga takstolarna, som är täckta med en metallbeläggning och ett vattentätt skikt. De här hela modulerna kommer att användas till bostadshus C. Bakom, till vänster, byggs en halv modul.

15 oktober 2014 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Entreprenörer monterar stålbalkar i den sydvästra delen av byggnaden. Den här delen av byggnaden kommer att innehålla kök, matsal, tvätteri och andra serviceavdelningar.

15 oktober 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

En arbetare som installerar avloppssystem får en sopborste.

20 oktober 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

En väggmodell som byggdes för att avgöra vilket murförband man skulle använda, vilken färg man skulle ha på murbruket och vilken murningsteknik man skulle använda. Väggen användes också för att visa vad man hade tänkt sig för de murare som just kommit till arbetsplatsen. På bilden demonteras väggen efter att den fyllt sitt syfte.

31 oktober 2014 – Bostadshus C

En kran lyfter en halv modul av ett monteringsfärdigt tak. Sadeltaken på vardera sida av bostadshusen gör att man får ett mjukare intryck av byggnaderna när man ser dem på avstånd.

7 november 2014 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En bränsletank som rymmer 95 000 liter sätts på plats. Bränslet i tankarna kommer att användas till uppvärmning.

12 november 2014 – Bostadshus C

Vy över den södra fasaden av byggnaden. Blue Lake syns längst till höger på bilden. Material med olika nyanser och struktur har använts på fasadytan för att göra byggnaderna mer tilltalande.

21 november 2014 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Ett gift par jobbar tillsammans som rörmokare och monterar avloppsrör innan grunden gjuts.

28 november 2014 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Man skyfflar och blåser bort snö från taket.

1 december 2014 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Ett annat gift par går igenom VVS-ritningarna.

10 december 2014 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En snöig dag pågår schaktningsarbete, gjutningsarbete och förberedelser av formar för grunden. Längst upp till vänster på bilden syns delar av huvudbyggnaden som kapslats in med förstärkta presenningar. Detta gör att arbete som är beroende av en viss temperatur, till exempel gjutning av betongplan och brandsäkring, kan fortsätta hela vintern.

12 december 2014 – Bostadshus D

Arbetare täcker betongpelarna och kanterna till varje plan med en fuktspärr innan ytterväggarna sätts på plats.

15 december 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Flygfoto taget i västlig riktning. Längst upp på bilden syns bostadshusen. Den stora vita byggnaden mitten av bilden är huvudbyggnaden med kontor och serviceavdelningar. Bygget är begränsat till mindre än 20 procent av tomten, som är ungefär 100 hektar, vilket lämnar den närliggande skogen orörd.

15 december 2014 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Flygfoto taget i östlig riktning. Bostadshus C och D ser man längst ner på bilden. På bostadshus C syns entreprenörer färdigställa sadeltaken genom att montera takplåt.

25 december 2014 – Bostadshus C

En snickare lägger laminatgolv i ett rum som används för visning. Varje bostadsrum kommer att inredas med en av fyra förvalda paketlösningar med färg, heltäckningsmatta, laminatgolv, kakel och bänkskivor.

31 december 2014 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Det sista på betonggrunden görs för hand för att det ska bli rätt lutning vid golvbrunnarna.

31 december 2014 – Bostadshus C

En 77-årig tekniker installerar en fiberoptisk kabel. När projektet är helt klart kommer ungefär 32 kilometer av denna typ av kabel att ha dragits.