Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | HUR MAN HANTERAR SIN ORO

Ingen går fri från bekymmer

Ingen går fri från bekymmer

”Jag gick för att köpa mat, men hittade bara småkakor – för 10 000 gånger normalpriset! Nästa dag var butikerna helt länsade.” (Paul, Zimbabwe)

”En dag förklarade min man att han tänkte lämna oss. Vad skulle jag ta mig till? Vad skulle hända med barnen?” (Janet, USA)

”När larmet går gäller det att söka skydd, lägga sig ner och vänta tills explosionerna gått över. Mina händer brukar skaka i flera timmar efteråt.” (Alona, Israel)

Vi lever i oroliga tider, ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Timoteus 3:1) Mångas tillvaro har vänts upp och ner av finanskriser, skilsmässor, krig, epidemier och naturkatastrofer. Dessutom får vi alla kämpa med orosmoment på det personliga planet: ”Tänk om den här knölen visar sig vara cancer.” ”Vad för slags värld kommer mina barnbarn att få växa upp i?”

All oro är dock inte negativ. Det är helt naturligt att känna sig lite stressad inför ett prov eller en jobbintervju. Och ett visst mått av oro kan hjälpa oss att undvika faror. Men konstant eller överdriven ångest är inte hälsosam. En färsk undersökning som omfattade drygt 68 000 vuxna individer visade att till och med lätt ångest ökar risken för att dö i förtid. Det var alltså inte utan orsak som Jesus frågade: ”Vem av er kan väl genom att bekymra sig lägga en enda aln till sin livslängd?” Så är det. Ingen har kunnat förlänga sitt liv genom att gå runt och oroa sig. Jesus sa därför rakt på sak: ”Sluta upp med att vara bekymrade.” (Matteus 6:25, 27) Men hur kan man lyckas med det?

I mångt och mycket handlar det om att ha gott omdöme, bygga upp en stark tro på Gud och skaffa sig ett säkert framtidshopp. Det kanske inte går någon nöd på oss i nuläget, men saker och ting kan förändras snabbt. Så därför ska vi se hur de här stegen har hjälpt Paul, Janet och Alona att hantera sina stressfyllda situationer.