Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kan vi verkligen bli godkända av Gud?

Kan vi verkligen bli godkända av Gud?

Har du någon gång läst om fina människor i Bibeln och tänkt: ”Jag kan aldrig bli som de! Jag är inte klanderfri eller rättfärdig, och jag lyckas definitivt inte göra det som är rätt hela tiden!”

Job var ”klanderfri och rättrådig”. (Job 1:1)

Patriarken Job beskrivs som ”klanderfri och rättrådig”. (Job 1:1) Lot kallas rättfärdig. (2 Petrus 2:8) Och enligt Bibeln gjorde David ”endast det som var rätt” i Guds ögon. (1 Kungaboken 14:8) Men om man ser närmare på de här personerna kan man se 1) att de gjorde misstag, 2) att vi kan lära mycket av deras exempel och 3) att ofullkomliga människor verkligen kan bli godkända av Gud.

DE GJORDE MISSTAG

Gud ”befriade den rättfärdige Lot, som var svårt betryckt av lagtrotsarnas ohämmade tygellöshet”. (2 Petrus 2:7)

Job gick igenom en rad personliga tragedier som kändes orättvisa. Han hade fel inställning och drog slutsatsen att Gud inte brydde sig om ifall han var trogen mot honom eller inte. (Job 9:20–22) Job var så övertygad om sin egen rättfärdighet att det lät som om han tyckte att han var mer rättfärdig än Gud själv. (Job 32:1, 2; 35:1, 2)

Lot tvekade vid ett tillfälle att göra det rätta, även om det verkade vara ett enkelt och självklart  val. Han var mycket upprörd över den grova omoralen bland Sodoms och Gomorras invånare, och han ”plågades ... i sin rättfärdiga själ på grund av deras laglösa gärningar”. (2 Petrus 2:8) Gud förklarade att han tänkte förstöra dessa onda städer och gav Lot och hans familj möjlighet att bli räddade. Man kan tro att Lot skulle ha lämnat staden omedelbart. Men i det här kritiska läget dröjde han kvar. De änglar som hade skickats för att rädda honom och hans familj var tvungna att gripa tag i deras händer och sätta dem i säkerhet utanför staden. (1 Moseboken 19:15, 16)

David ”vandrade efter ... [Gud] av hela sitt hjärta” och gjorde ”endast det som var rätt” i Guds ögon. (1 Kungaboken 14:8)

David brast i självbehärskning när han begick äktenskapsbrott med en gift kvinna. Och det hela blev ännu värre när han fick kvinnans man dödad för att dölja sin synd. (2 Samuelsboken, kapitel 11) I Bibeln sägs det att ”det som David hade gjort var ont i Jehovas ögon”. (2 Samuelsboken 11:27)

Job, Lot och David begick misstag. En del av dem var riktigt allvarliga. Men som vi ska se ville de ändå tjäna Gud och lyda honom av hela sitt hjärta. De visade öppet att de ångrade sig och var beredda att göra nödvändiga förändringar. Därför kunde Gud godkänna dem, och i det stora hela omtalas de som trogna i Bibeln.

VAD KAN VI LÄRA AV DET HÄR?

Som ofullkomliga kan vi inte undgå att göra misstag. (Romarna 3:23) När vi gör det måste vi visa att vi ångrar oss och sedan göra vad vi kan för att ställa allt till rätta.

 Vad gjorde Job, Lot och David för att rätta till sin situation? Job var i grund och botten lojal. När Gud hade resonerat med honom, ändrade Job sitt tänkesätt och tog tillbaka det han sagt. (Job 42:6) Lots inställning till den omoraliska livsstilen i Sodom och Gomorra var helt i linje med Guds syn på saken. Problemet var att han just då inte insåg situationens allvar. Till slut flydde han från de fördömda städerna och kom undan Guds dom. Han var lydig mot Guds befallning att inte se tillbaka på det han lämnat. David begick allvarliga brott mot Guds lag, men han visade ändå sitt verkliga jag när han uppriktigt ångrade sig och bad om Guds ynnest. (Psalm 51)

Gud godkände de här männen, och det visar att han har rimliga förväntningar på ofullkomliga människor. ”Han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” (Psalm 103:14) Om Gud nu vet att vi hela tiden gör misstag, vad förväntar han då av oss?

Gud ”vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft”. (Psalm 103:14)

HUR KAN OFULLKOMLIGA MÄNNISKOR BLI GODKÄNDA AV GUD?

Davids råd till sin son Salomo hjälper oss att förstå hur vi kan bli godkända av Gud. ”Min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom med odelat hjärta.” (1 Krönikeboken 28:9) Vad är ett odelat hjärta? Det är ett hjärta som klappar för Gud och som vill ta reda på och göra hans vilja. Det betyder inte att man är perfekt, utan att man har en önskan att lyda Gud och villigt ta emot hans råd. Det var kärleken till Gud och önskan att vara lydig som gjorde att man kunde säga att Job var ”klanderfri”, att Lot var ”rättfärdig” och att David ”endast [gjorde] det som var rätt” i Guds ögon. Även om de begick misstag kunde de bli godkända av Gud.

Om man har ett odelat hjärta gör man allt för att ta reda på Guds vilja och lyda honom.

Så om vi ibland tänker på sådant vi inte borde, säger något vi sedan ångrar eller gör något vi i efterhand inser är fel, kan vi hämta kraft och uppmuntran från de här tre exemplen. Gud vet att vi just nu inte kan vara fullkomliga. Han förväntar däremot att vi ska älska honom och anstränga oss för att lyda honom. Om vi på det här sättet har ett odelat hjärta kan vi lita på att Gud kan godkänna oss.