VAKTTORNET Juli 2014 | Varför råkar goda människor illa ut?

Bär Gud skulden? Beror det på dålig karma? Kan man komma undan ondska och lidande?

TEMA

En värld full av sorg och lidande

Om det finns en allsmäktig Gud, varför skyddar han då inte goda människor?

TEMA

Varför råkar goda människor illa ut?

Bibeln identifierar tre orsaker till lidandet.

TEMA

Vad Gud ska göra åt ondskan

Är tanken på en värld där goda människor inte råkar illa ut tilltalande för dig?

BIBELN FÖRÄNDRAR LIV

Jag gick ingenstans utan min pistol

Annunziato Lugarà tillhörde ett kriminellt gäng, men ett besök på Rikets sal förändrade hans liv totalt.

Hur ska man tillrättavisa sina barn?

Bibeln beskriver tre grundläggande drag för bra tillrättavisning.

Visste du?

Hur tätade man fartyg förr i tiden? Och hur konserverade man fisk?

Kan du se den osynlige Guden?

Ta reda på hur du kan se med ditt ”hjärtas ögon”.

Svar på bibelfrågor

Är bönen bara ett sätt att be om hjälp?