Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kan du se den osynlige Guden?

Kan du se den osynlige Guden?

”GUD är en Ande” som vi inte kan se med våra fysiska ögon. (Johannes 4:24) Ändå berättar Bibeln att vissa människor på sätt och vis har sett Gud. Hur är det möjligt? Kan man verkligen se ”den Osynlige”? (Hebréerna 11:27; Kolosserna 1:15)

Vi är faktiskt i en liknande situation som någon som är född blind. Är det helt omöjligt för en blind person att uppfatta sin omgivning? Nej. Han kan på olika sätt ta in information för att få en uppfattning om både vad som händer och vad som finns omkring honom. En blind man sa: ”Synen sitter inte i ögonen, utan i hjärnan.”

På liknande sätt kan vi inte se Gud med våra fysiska ögon, men vi kan se honom med vårt ”hjärtas ögon”. (Efesierna 1:18) Vi ska se tre sätt som vi kan göra det på.

DE ”SES ... TYDLIGT ALLTIFRÅN VÄRLDENS SKAPELSE”

En blind utvecklar ofta sin hörsel och känsel, vilket gör att han kan uppfatta saker han inte ser. Du kan på liknande sätt använda dina fysiska sinnen för att uppfatta världen omkring dig och den osynlige Gud som har skapat den. ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ... eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda.” (Romarna 1:20)

Tänk till exempel på vårt hem, jorden. Den är inte bara utformad för att vi nätt och jämnt ska överleva, utan för att vi ska kunna njuta av livet. En bris som smeker kinden, solens värmande strålar, smaken av en saftig frukt, ljudet av fågelsång – det får oss att må bra. Visst kan man säga att de här gåvorna från Skaparen visar att han är omtänksam, kärleksfull och generös?

Vad kan vårt fysiska universum lära oss om Gud? Bland annat avslöjar det Guds enorma kraft. Vetenskapliga rön har på senare tid visat att universum inte bara expanderar utan att det dessutom gör det i allt snabbare takt. När du tittar upp mot stjärnhimlen kan du fundera på: Vem ligger bakom den energi som får universum att expandera? Samtidigt som Bibeln berättar att Skaparen har ett överflöd av ”dynamisk energi”, visar skapelsen att han är ”den Allsmäktige” som är ”upphöjd i kraft”. (Jesaja 40:26; Job 37:23)

”DENNE HAR UTFÖRLIGT BESKRIVIT HONOM”

En mamma till två synskadade barn säger: ”Talet är bland det mest avgörande för deras inlärning. Utanför hemmet måste du berätta allt du ser och hör och hela tiden informera dem om vad som händer. Du är deras ögon.” Det här går att föra över på hur vi kan ”se” Gud. Trots att ”ingen människa ... någonsin sett Gud” har hans son, Jesus, ”som befinner sig på platsen vid Faderns bröst, ... utförligt beskrivit honom”. (Johannes 1:18) Som Guds första skapelse och enfödde son är Jesus våra ”ögon” in i himlen. Han är den som bäst kan beskriva den osynlige Guden.

Det här är några av de saker som Jesus, som har tillbringat eoner tillsammans med sin Far, har berättat om honom:

  • Gud arbetar outtröttligt. ”Min Fader arbetar ännu i denna stund.” (Johannes 5:17)

  • Gud känner till våra behov. ”Gud, er Fader, vet ju vad ni behöver redan innan ni ber honom.” (Matteus 6:8)

  •  Gud tar hand om oss. ”Er Fader som är i himlarna ... låter ju sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” (Matteus 5:45)

  • Gud sätter stort värde på var och en av oss. ”Säljs inte två sparvar för ett mynt av ringa värde? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Faders vetskap. Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. Var därför inte rädda: ni är värda mer än många sparvar.” (Matteus 10:29–31)

HAN SOM ÅTERSPEGLADE DEN OSYNLIGE

Blinda uppfattar ofta saker på ett annat sätt än de som ser. En blind uppfattar inte en skugga som ett mörkt område utan solljus, utan kanske mer som ett kallt område utan solvärme. Precis som en blind varken kan se ljus eller skugga, kan vi inte förstå Jehova på egen hand. Därför såg Jehova till att en människa helt och fullt återspeglade hans egenskaper och personlighet.

Den människan var Jesus. (Filipperna 2:7) Han berättade inte bara om sin Far, han visade också hur han är som person. Filippus, en av Jesus lärjungar, sa: ”Herre, visa oss Fadern.” Som svar sa Jesus: ”Den som har sett mig, han har också sett Fadern.” (Johannes 14:8, 9) Vad ger Jesus oss för bild av Fadern?

Jesus var varm, ödmjuk och tillgänglig. (Matteus 11:28–30) Hans tilltalande sätt gjorde att människor drogs till honom. Han kände med dem som hade det svårt och delade glädjen med dem som var glada. (Lukas 10:17, 21; Johannes 11:32–35) Använd alla dina sinnen för att leva dig in i berättelserna om Jesus. Om du mediterar över hans sätt att vara mot andra kan du få en bättre bild av Guds underbara personlighet och dras närmare honom.

BITARNA FALLER PÅ PLATS

En bok beskriver hur blinda uppfattar världen omkring dem: ”Han eller hon tar in information bitvis från flera håll (känsel, lukt, hörsel m.m.) och måste på något sätt få ihop informationen till en helhet.” (A Parents’ Guide to Special Education for Children With Visual Impairments) Vi kan göra på liknande sätt. När vi iakttar skapelsen, läser vad Jesus berättade om sin Far och studerar hur Jesus reflekterade Guds egenskaper växer en underbar bild av Jehova fram. Han blir då mer verklig för oss.

Job, som levde för länge sedan, var med om precis det här. Han erkände att han först hade talat utan att egentligen förstå. (Job 42:3) Men efter att ha mediterat över Jehovas fantastiska skapelse kände han sig manad att säga: ”Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.” (Job 42:5, Svenska Folkbibeln)

”Om du söker honom [Jehova], låter han sig finnas av dig.”

Du kan få uppleva samma sak. ”Om du söker honom [Jehova], låter han sig finnas av dig.” (1 Krönikeboken 28:9) Jehovas vittnen hjälper dig gärna så att du också kan få en tydlig bild av den osynlige Guden.