Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Minns du?

Minns du?

Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

Vad är bibliomanti, och vad är den kristna synen på det?

Bibliomanti är att på måfå slå upp Bibeln och tro att det första man får syn på kommer att ge den vägledning man behöver. Sanna kristna ser inte efter omen. I stället skaffar de sig exakt kunskap genom att studera Bibeln och söker på så sätt Guds vägledning. (15/12, sidan 3)

Vilken ”värld” är det som ska försvinna?

Den ”värld” som ska försvinna är inte jorden, utan de människor som inte lever i harmoni med Guds vilja. (1 Joh. 2:17) Både jorden och mänskligheten ska finnas kvar. (1/1, sidan 5–7)

Hur talar Abel till oss, fastän han är död? (Hebr. 11:4)

Det gör han genom sin tro. Vi kan lära oss av hans tro och försöka efterlikna den. Hans exempel är fortfarande levande och verkligt för oss. (1/1, sidan 12)

Vad skulle kunna dra oss bort från Gud om vi inte är försiktiga?

Några exempel är: vårt arbete eller yrkesval, den avkoppling och underhållning vi väljer, kontakt med uteslutna familjemedlemmar, modern teknik, hälsofrågor, en felaktig syn på pengar och att vi värderar vår egen uppfattning eller ställning för högt. (15/1, sidan 12–21)

Vad kan vi lära oss av Moses ödmjukhet?

Mose lät inte sin myndighet stiga honom åt huvudet och litade inte på sig själv, utan på Jehova. Vi vill aldrig låta makt, myndighet eller medfödda förmågor stiga oss åt huvudet. Vi vill i stället förtrösta på Jehova. (Ords. 3:5, 6) (1/2, sidan 5)

Var ska de uppståndna vara någonstans?

Ett begränsat antal, 144 000, kommer att få liv i himlen. Men de flesta uppväcks till liv på jorden igen och har utsikten att få leva för evigt i ett paradis. (1/3, sidan 6)

Vad innebar det att israeliterna hade ett ”oomskuret hjärta”? (Jer. 9:26)

De var upproriska och ville inte ändra sig. De behövde avlägsna tänkesätt, begär och motiv som gjorde att deras hjärtan inte var i linje med Guds. (Jer. 5:23, 24) (15/3, sidan 9, 10)

Hur kan man säga att Jesus hade ett meningsfullt liv?

Jesus hade en livsuppgift – att göra Guds vilja. Han hade en stark kärlek till sin Far, och han älskade människor. Han visste också att han var älskad och godkänd av sin Far. Det här bidrog till att han hade ett meningsfullt liv. (1/4, sidan 4, 5)

Vad ingår i den jordiska delen av Jehovas organisation?

Där ingår den styrande kretsen, avdelningskontorens kommittéer, resande tillsyningsmän, äldstekretsar, församlingar och enskilda förkunnare. (15/4, sidan 29)

Varför kan vi säga att Gud inte var grym när han verkställde sina domar?

Jehova finner ingen glädje i att döda de onda. (Hes. 33:11) Historien visar att hans kärlek alltid har fått honom att varna människor innan han har verkställt sina domar. Därför kan vi hoppas på att få överleva när han ingriper mot ondskan i framtiden. (1/5, sidan 5, 6)

Avrättades brottslingar i Israel genom att de hängdes på pålar?

Nej, men i många forntida kulturer gjorde man det. På de hebreiska skrifternas tid blev brottslingen först avrättad, exempelvis genom stening. (3 Mos. 20:2, 27) Därefter kunde kroppen hängas upp på en påle som ett varnande exempel för andra. (15/5, sidan 13)

Varför är det så svårt att få världsfred?

Även om vi människor har lyckats åstadkomma mycket, har vi inte förmågan att styra oss själva. (Jer. 10:23) Hela världen ligger i händerna på Satan, så alla ansträngningar att uppnå fred kommer att misslyckas. (1 Joh. 5:19) (1/6, sidan 16)