Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Fördjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper

Fördjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper

”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn.” (EF. 5:1)

1. a) Vilka av Jehovas egenskaper skulle du vilja fördjupa dig i? b) Vad kan vi få ut av ett studium av Guds egenskaper?

VILKA egenskaper kommer du att tänka på när du hör namnet Jehova? Många av oss tänker säkert på kärlek, rättvisa, vishet och kraft. Men som vi vet har Jehova många fler underbara egenskaper. Man skulle kunna räkna upp mer än 40 olika sidor av hans personlighet, som var och en har behandlats i vår litteratur. Tänk vilken guldgruva vi har att ösa ur under vårt personliga studium eller familjestudium! Hur skulle ett studium av Jehovas egenskaper kunna påverka oss? Det kan få vår uppskattning av vår himmelske Far att växa. Och ju mer vi uppskattar honom, desto starkare blir vår önskan att komma nära honom och efterlikna honom. (Jos. 23:8; Ps. 73:28)

2. a) Illustrera hur uppskattningen av Jehovas egenskaper kan fördjupas. b) Vad ska vi gå igenom?

2 Det man uppskattar sätter man stort värde på, och uppskattning kan fördjupas gradvis. Vi kan illustrera det så här: Vi kanske tycker mer och mer om en ny maträtt när vi först känner doften, sedan njuter av varje tugga och till sist lagar den själva. På liknande sätt uppskattar vi varje egenskap hos Jehova mer och mer när vi skaffar oss kunskap om den, reflekterar över den och sedan visar den i vårt eget liv. (Ef. 5:1) Syftet med den här och de två följande artiklarna är att fördjupa vår uppskattning av några av Jehovas egenskaper som vi kanske inte tänker på så ofta. I samband med varje egenskap kommer vi att begrunda: Vad är innebörden? Hur visar Jehova den? Och hur kan vi efterlikna Jehova och visa just den egenskapen?

 JEHOVA ÄR LÄTTILLGÄNGLIG

3, 4. a) Hur skulle du beskriva någon som är tillgänglig? b) Hur försäkrar Jehova oss om att han är tillgänglig?

3 Den första egenskapen vi ska se närmare på är tillgänglighet. Hur skulle du beskriva någon som är tillgänglig? Du kanske skulle säga att det är någon som är vänlig, lätt att ta kontakt med och lätt att prata med. Man märker ofta om någon är tillgänglig på det han eller hon säger och på kroppsspråket – gester, ansiktsuttryck och andra icke-verbala signaler.

4 Hur visar Jehova att han är lättillgänglig? Han är den allsmäktige Skaparen av vårt enorma universum, men ändå försäkrar han oss om att han gärna vill lyssna till våra böner och besvara dem. (Läs Psalm 145:18; Jesaja 30:18, 19.) Vi kan ha långa samtal med honom när som helst och var som helst. Vi kan be så ofta vi vill, och han kommer aldrig att förebrå oss för det. (Ps. 65:2; Jak. 1:5) I Bibeln beskrivs Jehova i mänskliga termer för att visa att han vill att vi ska närma oss honom. Psalmisten David skrev till exempel att ”Jehovas ögon vilar på” oss och att han med sin ”högra hand” håller ”ett fast grepp” i oss. (Ps. 34:15; 63:8) Profeten Jesaja liknade Jehova vid en herde när han sa: ”Med sin arm skall han samla lammen; och i sin famn skall han bära dem.” (Jes. 40:11) Tänk dig det! Jehova vill att vi ska vara lika nära honom som ett litet lamm som krupit upp i famnen på en omtänksam herde. Vilken underbar och tillgänglig Far vi har! Hur kan vi efterlikna Jehova i det här avseendet?

EN MYCKET UPPSKATTAD EGENSKAP

5. Varför är det viktigt att äldstebröder är tillgängliga?

5 För inte så länge sedan fick ett antal Jehovas vittnen i olika delar av världen frågan: ”Vilken egenskap sätter du störst värde på hos en äldstebroder?” De  allra flesta svarade: ”Att han är lättillgänglig.” Alla kristna behöver naturligtvis utveckla den egenskapen, men det är särskilt viktigt för de äldste. (Jes. 32:1, 2) En syster som förklarade varför hon tyckte att det är så viktigt skrev: ”En äldstebroder kan ha många fina egenskaper, men det är ju bara om han är tillgänglig som vi får nytta av dem.” Det verkar logiskt, eller hur? Men vad är det som gör en person lättillgänglig?

6. Vad bidrar till att en person uppfattas som tillgänglig?

6 För att uppfattas som tillgänglig måste man uppriktigt intressera sig för andra. Om en äldstebroder bryr sig om andra och gärna ger av sig själv kommer bröder och systrar i alla åldrar säkert att känna det. (Mark. 10:13–16) Carlos, som är 12 år, säger: ”Det jag gillar med äldstebröderna är att de ser glada och snälla ut när jag ser dem i Rikets sal.” Det räcker förstås inte att en broder säger att han är tillgänglig. Han måste visa det. (1 Joh. 3:18) Hur kan han göra det?

7. Varför får vi ofta vittna för människor när vi har sammankomstmärket på oss, och vad kan vi lära av det?

7 Vi kan göra en jämförelse. För inte så länge sedan var en broder på väg hem med flyg från en sammankomst utomlands. Han hade på sig sammankomstmärket med texten ”Låt Guds kungarike komma!” När en i kabinpersonalen såg märket sa han till brodern: ”Ja, låt det komma – det här måste vi prata mer om.” Senare fick de möjlighet att göra det, och mannen tog gärna emot våra tidskrifter. Många av oss har varit med om något liknande. Men varför har våra sammankomstmärken ofta den effekten? Därför att märket på sätt och vis säger: ”Du får gärna prata med mig. Fråga vart jag är på väg.” Märket visar tydligt att vi är beredda att tala med andra om vår tro. Ungefär på samma sätt vill församlingens äldste sända ut signaler till vännerna som säger: ”Du får gärna prata med mig.” Vilka signaler kan det vara?

8. Hur kan de äldste visa att de är intresserade av andra, och hur påverkar det andan i församlingen?

8 Seder och bruk varierar förstås mellan olika länder. Men när vi hälsar på våra bröder och systrar och välkomnar dem med ett varmt leende så signalerar det att vi är uppriktigt intresserade av dem. Vem bör ta initiativet? Lägg märke till hur Jesus gjorde. Matteus berättar om att Jesus vid ett möte med lärjungarna ”gick närmare och talade till dem”. (Matt. 28:18) De äldste i vår tid tar också initiativet och går fram till vännerna och pratar med dem. Hur påverkar det andan i församlingen? En 88-årig pionjärsyster sa: ”De varma leendena och uppmuntrande kommentarerna som jag får av de äldste när jag kommer in i Rikets sal gör att jag håller av dem så mycket.” En annan trogen syster tillade: ”Det kan verka som en liten sak, men det betyder väldigt mycket för mig när en äldstebroder välkomnar mig till mötet med ett leende.”

TILLGÄNGLIG OCH TILL HANDS

9, 10. a) Hur är Jehova ett exempel för oss? b) Hur kan de äldste göra sig tillgängliga för andra?

 9 Det räcker förstås inte att äldstebröderna är tillgängliga som personer, utan de måste också finnas till hands när vännerna behöver dem. Jehova är ett bra exempel på det, eftersom han ”inte är långt borta från någon enda av oss”. (Apg. 17:27) De äldste kan göra sig själva tillgängliga för andra genom att ta sig tid före och efter mötena och  prata med vännerna – både med yngre och äldre. En pionjärbroder sa: ”När en äldste frågar hur det går för mig och sedan stannar upp och verkligen lyssnar så känner jag mig uppskattad.” En syster som har tjänat Jehova i nästan 50 år kommenterade: ”Äldste som tar sig tid att prata med mig efter mötet får mig att känna mig värdefull.”

10 Vi är alla medvetna om att kristna herdar också har många andra uppgifter att sköta. Men på mötena är målet ändå att i första hand finnas där för fåren.

JEHOVA ÄR OPARTISK

11, 12. a) Vad betyder det att vara opartisk? b) Hur visar Bibeln att Jehova är opartisk?

11 En annan av Jehovas underbara egenskaper är opartiskhet. Vad innebär det att vara opartisk? Det inbegriper att man är rättvis och fördomsfri och inte favoriserar någon. Om vi verkligen är opartiska märks det både i vår inställning och i våra handlingar. Varför säger vi så? Jo, för det är bara om vi innerst inne är opartiska som vi kan behandla andra opartiskt. Det uttryck som i de kristna grekiska skrifterna har återgetts med att inte vara ”partisk” betyder ordagrant att inte vara ”en som tar emot ansikten”, dvs. att inte favorisera någon. (Apg. 10:34; Kingdom Interlinear) Om vi är opartiska respekterar vi alla människor för vad de egentligen är och låter inte deras yttre eller deras omständigheter avgöra hur vi behandlar dem.

12 Jehova är det bästa exemplet på att vara opartisk. Bibeln säger att han ”inte är partisk” och att han ”inte behandlar någon partiskt”. (Läs Apostlagärningarna 10:34, 35; 5 Moseboken 10:17.) En situation som uppstod på Moses tid bekräftar det.

Selofhads döttrar uppskattade Guds opartiskhet. (Se paragraf 13, 14.)

13, 14. a) Vilken situation hamnade Selofhads döttrar i? b) Hur visade Jehova att han är opartisk?

 13 Strax innan israeliterna skulle gå in i det utlovade landet hamnade fem ogifta kvinnor i Manasses stam i en besvärlig situation. Vad hade hänt? Deras far, Selofhad, hade dött. Precis som alla andra israelitiska familjer skulle deras familj få den jordegendom som hade tilldelats deras far. (4 Mos. 26:52–55) Rätten till arvsbesittningen skulle normalt sett gå till Selofhads söner, men han hade bara döttrar. (4 Mos. 26:33) Skulle marken nu övergå till andra släktingar? Vad kunde Selofhads döttrar göra?

14 De fem systrarna vände sig till Mose och sa: ”Måste vår fars namn tas bort från hans släkt, därför att han inte hade någon son?” De vädjade: ”Ge oss en besittning bland vår fars bröder.” Sa  Mose att det inte gick att göra några undantag från regeln? Nej, han lade fram ”deras sak inför Jehova”. (4 Mos. 27:2–5) Vad svarade Jehova? Han sa till Mose: ”Selofhads döttrar har rätt i det de säger. Du skall ovillkorligen ge dem en arvsbesittning bland deras fars bröder, och du skall låta deras fars arvedel tillfalla dem.” Och Jehova gick till och med ett steg längre. Han gjorde det här undantaget till en förordning i Israel och sa till Mose: ”Om en man dör utan att ha någon son, skall ni låta hans arvedel tillfalla hans dotter.” (4 Mos. 27:6–8; Jos. 17:1–6) I fortsättningen skyddades alla israelitiska kvinnor i samma situation av denna förordning.

15. a) Hur behandlar Jehova sitt folk, särskilt dem som är extra utsatta? b) Vilka andra skildringar i Bibeln visar att Jehova är opartisk?

15 Det var verkligen ett opartiskt beslut! Kvinnorna befann sig i ett utsatt läge, men Jehova behandlade dem med värdighet, precis som han gjorde med alla andra israeliter. (Ps. 68:5) Det här är bara ett av många exempel från Bibeln som bekräftar att Jehova verkligen är opartisk i sitt sätt att behandla alla sina tjänare. (1 Sam. 16:1–13; Apg. 10:30–35, 44–48)

VI KAN EFTERLIKNA JEHOVA

16. Hur kan vi bli mer opartiska?

16 Hur kan vi efterlikna Jehovas opartiskhet? Kom ihåg att det gäller både vår inställning och våra handlingar. Det är bara om vi är opartiska som vi kan behandla andra opartiskt. Naturligtvis vill vi gärna tro att vi själva har ett öppet sinne och är fördomsfria. Men som du vet är det inte alltid så lätt att bedöma sig själv objektivt. Hur kan vi då få veta om andra tycker att vi är fördomsfria? Jesus är ett bra föredöme. När han funderade på vad människor sa om honom frågade han vänner som han litade på: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” (Matt. 16:13, 14) Vi kanske kan göra likadant och fråga en ärlig vän om vi är kända för att vara opartiska. Men tänk om han eller hon säger att det verkar som om vi fortfarande har en del kulturella, sociala eller ekonomiska fördomar kvar? Vad gör vi då? Vi måste be till Jehova och vara uppriktiga med hur vi känner det. Med hans hjälp kan vi ändra inställning och bli bättre på att spegla hans opartiskhet. (Matt. 7:7; Kol. 3:10, 11)

17. Hur kan vi behandla andra opartiskt?

 17 I församlingen kan vi efterlikna Jehova genom att behandla alla våra bröder och systrar med respekt och kärlek. När vi till exempel bjuder hem vänner vill vi inte begränsa oss till dem som har samma kulturella bakgrund som vi har. Vi tänker också på dem som inte har det så gott ställt, ungdomar som inte har sin familj med i sanningen och dem som har mist sin partner i döden. (Läs Galaterna 2:10; Jakob 1:27.) Och när vi går i tjänsten vittnar vi för alla slags människor, också för dem som kommer från andra länder. Vi uppskattar att vi har litteratur på omkring 600 språk. Vilket konkret bevis för att vi verkligen är opartiska!

18. Hur kommer du personligen att visa att du uppskattar Jehovas tillgänglighet och opartiskhet?

18 Ja, när vi tar oss tid att tänka på hur tillgänglig och opartisk Jehova är, så uppskattar vi honom ännu mer. Och det i sin tur får oss att vilja bli ännu bättre på att efterlikna honom och visa de här egenskaperna mot våra bröder och systrar och människor på vårt distrikt.

”Jehova är nära alla som ropar till honom.” (Ps. 145:18) (Se paragraf 9.)

”Jehova, ... den Gud som ... inte behandlar någon partiskt.” (5 Mos. 10:17) (Se paragraf 17.)