Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Akta dig för vidskeplig användning av Bibeln

Akta dig för vidskeplig användning av Bibeln

”GUDS ord är levande och utvecklar kraft.” (Hebr. 4:12) Med de orden betonade aposteln Paulus att Guds ord har kraft att påverka hjärtan och förändra liv.

Men den här synen på den kraft som finns i Bibeln blev förvrängd i samband med det förutsagda avfallet efter apostlarnas död. (2 Petr. 2:1–3) Med tiden började kyrkliga ledare tillskriva Guds ord magiska krafter. Professor Harry Y. Gamble skrev om ”det magiska bruket av kristna texter”. Han framhöll att kyrkofadern Origenes under 200-talet menade att själva ljudet av heliga ord är till nytta på något sätt. Origenes sa: ”Om ord har kraft i hednisk magi, hur mycket mäktigare måste då inte det gudomliga ordet i Skriften vara.” Johannes Chrysostomos, som levde i slutet av 300-talet, skrev att ”Djävulen inte vågar närma sig ett hus där det finns ett evangelium”. Han nämnde också att somliga hängde utdrag ur evangelierna runt halsen som en amulett. Professor Gamble skrev vidare att Augustinus ”ansåg att det var tillåtet för den som hade huvudvärk att sova med en avskrift av Johannes evangelium under kudden”! Bibeltexter användes alltså i magiska syften. Tror du att Bibeln är en lyckobringande amulett som kan skydda dig mot det onda?

Ett vanligare missbruk av Bibeln är kanske bibliomanti. Vad är det? Det är att på måfå slå upp en bok, ofta Bibeln, och läsa det man först får syn på i tron att de orden kommer att ge den vägledning man behöver. Enligt professor Gamble hörde Augustinus till exempel vid ett tillfälle hur ett barn i ett hus i närheten ropade: ”Ta och läs, ta och läs.” Augustinus tolkade det som Guds befallning att han skulle slå upp Bibeln och läsa det första han fick syn på.

Har du hört talas om människor som bett till Gud när de haft problem och sedan på måfå slagit upp Bibeln i tron att den första vers de fick syn på skulle hjälpa dem att klara av problemet? Även om avsikten kan ha varit god, är det inte så de kristna bör söka vägledning från Bibeln.

Jesus lovade sina lärjungar att han skulle sända ”hjälparen, den heliga anden”. Han fortsatte: ”Denne skall lära er allting och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh. 14:26) I motsats till detta kräver bibliomanti inte att man redan har kunskap i Bibeln.

Det är vanligt att människor använder sig av bibliomanti och andra vidskepliga sätt för att få vägledning från Bibeln. Men Bibeln fördömer magi och att man ser efter omen. (3 Mos. 19:26; 5 Mos. 18:9–12; Apg. 19:19) ”Guds ord är levande och utvecklar kraft”, men vi måste använda det rätt. Bibeln hjälper oss inte på något magiskt sätt, utan det är genom att vi skaffar oss exakt kunskap i den som vi kan få ett bättre liv. Sådan kunskap har hjälpt många att få sunda moraliska värderingar, överge en destruktiv livsstil, stärka familjen och få ett personligt förhållande till Bibelns författare.