Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Skapelsen

Skapelsen

Skapade Gud jorden på bara sex 24-timmarsdygn, som vissa kreationister påstår?

”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” (1 Moseboken 1:1)

VAD BIBELN SÄGER

Gud skapade universum, inbegripet jorden, vid någon obestämd tidpunkt i det förflutna, eller ”i begynnelsen”, som det sägs i 1 Moseboken 1:1. Dagens vetenskapsmän håller med om att universum hade en början. Enligt en ny vetenskaplig modell ska universum vara åtminstone 14 miljarder år.

Bibeln talar även om sex skapelsedagar. Däremot säger den inte att de var 24 timmar långa. (1 Moseboken 1:31) När Bibeln använder ordet ”dag” syftar den i själva verket på olika långa tidsperioder. Den omnämner till exempel hela skapelseperioden som ”den dag då Jehova Gud gjorde jord och himmel”. (1 Moseboken 2:4) Tydligen var de här skapelsedagarna många tusentals år. (Psalm 90:4)

VAD DET HAR FÖR BETYDELSE

De falska påståenden som kreationisterna kommer med kan göra att man avfärdar Bibeln helt och hållet. Men om Bibelns redogörelse över skapelsen faktiskt är trovärdig, kan man få nytta av all den ”praktiska vishet” som Bibeln innehåller. (Ordspråksboken 3:21)

 Använde sig Gud av evolution när han skapade livet på jorden?

”Gud sade: ’Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag.’” (1 Moseboken 1:24, Svenska Folkbibeln)

VAD BIBELN SÄGER

Gud skapade inte bara enkla livsformer som han sedan lät utvecklas till mer komplicerade livsformer. I stället skapade han grundläggande ”slag” av komplexa växter och djur som sedan förökade sig ”efter sina slag”. (1 Moseboken 1:11, 21, 24, Svenska Folkbibeln) Den här processen, som pågår än i dag, har gjort att jorden är full av samma ”slag” av livsformer som Gud skapade från början. (Psalm 89:11)

Bibeln anger inte i detalj hur mycket variation som kan uppstå inom varje slag, till exempel genom att djur korsas med varandra eller anpassar sig till sin miljö. Trots att vissa ser sådana anpassningar som evolution, är det inte någon ny livsform som kommer till. Modern forskning stöder tanken att de grundläggande djur- och växtgrupperna under långa perioder inte har förändrats särskilt mycket.

VAD DET HAR FÖR BETYDELSE

Att Bibeln är vetenskapligt exakt när den beskriver ”slag” av livsformer styrker trovärdigheten på andra områden, till exempel när den nämner historiska händelser och förutsägelser.

Varifrån kom universums råmaterial?

”Jag har spänt ut himlen med mina händer.” (Jesaja 45:12)

VAD BIBELN SÄGER

Gud har obegränsat med kraft, eller energi. (Job 37:23) Det här är av betydelse med tanke på att vetenskapsmän har kommit fram till att energi kan omvandlas till materia. Bibeln säger att det är Gud som är källan till all ”dynamisk energi” som behövdes för att skapa universum. (Jesaja 40:26) Han lovar att använda sin kraft för att uppehålla sin skapelse, för Bibeln säger om solen, månen och stjärnorna: ”Han [Gud] låter dem bestå för evigt.” (Psalm 148:3–6)

VAD DET HAR FÖR BETYDELSE

Astronomen Allan Sandage sa en gång: ”Vetenskapen kan inte svara på de djupaste frågorna. Så fort man frågar sig varför någonting över huvud taget existerar, har man lämnat vetenskapens område.” Bibeln ger inte bara en vetenskapligt korrekt förklaring av skapelsen, utan den svarar också på sådant som vetenskapen inte kan förklara, till exempel vad som är Guds avsikt med jorden och människorna. *

^ § 16 För mer information, se kapitel 3 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.