Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA

Den dolda sanningen om skapelsen

Den dolda sanningen om skapelsen

MILJONTALS har läst eller hört vad Bibeln säger om universums början. Den 3 500 år gamla berättelsen börjar med de kända orden: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.”

Det många däremot inte känner till är att kristenhetens ledare, bland annat så kallade kreationister och fundamentalister, har förvandlat den bibliska skildringen till historier som inte stämmer med Bibeln. De här tolkningarna går stick i stäv med vetenskapliga fakta. Även om det inte finns någon grund för de här tolkningarna i Bibeln, har de lett till att somliga avfärdar den bibliska skapelseberättelsen som en saga.

Det Bibeln egentligen säger om skapelsen har i stort sett gått obemärkt förbi. Det är verkligen synd, för Bibeln har en logisk och trovärdig förklaring till universums början. Dessutom stämmer den med vetenskapliga upptäckter. Du kanske kommer att bli positivt överraskad av Bibelns sanna skapelseberättelse!

SKAPAREN UTAN BÖRJAN

Bibelns skapelseberättelse bygger på det faktum att det finns en suverän makt, en allsmäktig Gud, som har skapat allt. Vem är han, och vad slags väsen är han? Bibeln visar att han skiljer sig ganska mycket från de gudar som finns inom folktro och traditionella religioner. Han är Skaparen av allt, men de flesta vet väldigt lite om honom.

 • Gud är ingen mystisk kraft utan personlighet som planlöst flyter omkring i universum. Han är en person – en individ – med tankar, känslor och mål.

 • Gud har obegränsad kraft och vishet. Det förklarar den komplexa formgivning som finns i allt skapat, i synnerhet i allt som lever.

 • Gud skapade all fysisk materia. Hans kropp kan därför inte bestå av fysiska ämnen som han själv skapat. Han är i stället ett andligt, eller icke-fysiskt, väsen.

 • Guds existens har inga tidsramar. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ingen har alltså skapat honom.

 • Gud har ett namn, som nämns tusentals gånger i Bibeln. Det namnet är Jehova.

 • Jehova Gud älskar och bryr sig om människor.

 HUR LÅNG TID TOG DET FÖR GUD ATT SKAPA UNIVERSUM?

Bibeln konstaterar att Gud skapade ”himlen och jorden”. Men det här generella uttalandet säger inget om hur lång tid det tog för Gud att skapa universum eller vilka metoder han använde för att utforma det. Hur är det då med den uppfattning som kreationisterna framhåller, att Gud skapade universum på sex bokstavliga dygn? Den här uppfattningen, som vetenskapsmännen förkastar, grundar sig på en grov missuppfattning av den bibliska skildringen. Se vad Bibeln egentligen säger.

Bibeln stöder inte fundamentalisternas och kreationisternas uppfattning att varje skapelsedag var 24 timmar.

 • Bibeln stöder inte fundamentalisternas och kreationisternas uppfattning att varje skapelsedag var 24 timmar.

 • I Bibeln används ofta ordet ”dag” för att ange olika tidsperioder. Det sägs inte alltid hur långa de här perioderna var. Skapelseberättelsen i Första Moseboken är ett sådant exempel.

 • Var och en av de sex skapelsedagarna i bibelskildringen kan ha spänt över en period på tusentals år.

 • Gud hade redan skapat universum och vår planet när den första skapelsedagen började.

 • De sex skapelsedagarna var tydligen långa perioder då Jehova Gud förberedde jorden för mänskligt liv.

 • Bibelns skapelseberättelse motsäger inte vad vetenskapsmännen kommit fram till när det gäller universums ålder.

ANVÄNDE GUD EVOLUTION?

Många som inte tror på Bibeln har accepterat teorin att liv uppstod ur livlösa kemiska ämnen genom okända och blinda processer. Vid någon tidpunkt ska en bakterieliknande, självreproducerande organism ha uppstått, och man menar att den med tiden har utvecklats och förgrenats till alla de arter som finns i dag. Det skulle alltså betyda att den fantastiskt avancerade människokroppen i grund och botten utvecklats från en bakterie.

Evolutionsteorin tilltalar även många som håller med om att Bibeln är Guds ord. De tror att Gud satte i gång livet på jorden och att han sedan bara övervakade, eller möjligen styrde, evolutionsprocessen. Men det är inte vad Bibeln säger.

Bibelns skapelseskildring motsäger inte vetenskapliga upptäckter av variationer inom olika växt- och djurslag.

 • Enligt Bibeln skapade Jehova Gud alla grundläggande slag av växter och djur. Han skapade också en fullkomlig man och en fullkomlig kvinna som hade självkännedom och som kunde visa kärlek, vishet och rättvisa.

 • De olika växt- och djurslagen som Gud skapade har naturligtvis förändrats med tiden, och det har också uppstått variationer inom dessa slag. I många fall har det lett till stora skillnader mellan olika arter inom samma slag.

 • Bibelns skapelseskildring motsäger inte vetenskapliga upptäckter av variationer inom olika växt- och djurslag.

 EN SKAPARE SOM SES I SKAPELSEN

Den brittiske naturforskaren Alfred Russel Wallace, som levde och verkade under 1800-talets mitt, trodde precis som Darwin på teorin om arternas uppkomst genom naturligt urval. Men även denne kände evolutionist lär ha sagt: ”De som har ögon att se med och ett sinne till att begrunda de minsta cellerna, blodet, jordklotet och det vidsträckta universum ... inser att det finns skarpsinnig och medveten ledning; kort sagt, det finns en Intelligens.”

Nästan två tusen år före Wallaces tid gjorde en bibelskribent följande iakttagelse: ”Hans [Guds] osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda.” (Romarna 1:20) Då och då kan det vara bra att stanna upp och tänka på den fantastiska formgivning som finns i naturen – från ett enkelt grässtrå till de oräkneliga himlakropparna. När man begrundar skapelsen kan man också få en bild av Skaparen.

Men du kanske tänker: ”Om det nu finns en kärleksfull Gud som har skapat allting, hur kan han då tillåta lidande och orättvisor? Har han övergett sin skapelse? Vad väntar oss i framtiden?” De här frågorna har Bibeln svar på, men mänskliga idéer och religiösa läror har dolt de här och många andra sanningar för flertalet människor. Jehovas vittnen, som ger ut den här tidskriften, vill gärna visa dig Bibelns tydliga svar och ge dig chansen att lära dig mer om Gud och den framtid som väntar hans skapelse.