Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LANGUAGE

Uobičajena pitanja — JW Language (Android)

Uobičajena pitanja — JW Language (Android)

Da li moj prenosivi uređaj podržava ovu aplikaciju?

Mogu li da preuzimam sadržaje preko mobilnog interneta?

Kako da smanjim brzinu reprodukcije?

Da li mogu da čuvam podatke iz aplikacije JW Language na memorijskoj kartici?

Kako da namestim zvuk u delu Gramatika?

Zašto na mom uređaju neke opcije u aplikaciji ne rade?

Kako da izaberem osnovni jezik?

Kako da promenim osnovni jezik?

Kako da izaberem strani jezik?

Kako da promenim strani jezik?

Mogu li da izaberem više stranih jezika?

Kako da napravim zbirku?

Kako da izmenim zbirku?

Kako se koriste zadaci u zbirci?

Mogu li da isključim latinizaciju?

Kako puštam i preuzimam sadržaje?

Da li mogu da napravim rezervnu kopiju podataka?

Šta ako imam još neko pitanje na koje ovde nije odgovoreno?