Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali je Hudiča ustvaril Bog?

Ali je Hudiča ustvaril Bog?

 Bralci sprašujejo

Ali je Hudiča ustvaril Bog?

▪ Ker v Svetem pismu piše, da je Bog »vse ustvaril«, nekateri sklepajo, da je ustvaril tudi Hudiča. (Efežanom 3:9; Razodetje 4:11) Toda Sveto pismo jasno pokaže, da ga ni!

Jehova je ustvaril bitje, ki je kasneje postalo Hudič. Obstoj tega glavnega Božjega nasprotnika je zato treba uskladiti s tem, kar nam glede Jehova kot Stvarnika odkriva Sveto pismo. Zanj tam piše: »Njegovo delo je popolno, ker vse njegove poti so pravica. On je Bog zvestobe, v njem ni nepravičnosti; pravičen je in pošten.« (5. Mojzesova 32:3–5) Na podlagi te vrstice lahko sklenemo, da je bil Satan na začetku popoln in pravičen, pravzaprav je bil eden od Božjih angelskih sinov. Jezus je za Hudiča glede na besede iz Janeza 8:44 dejal, da »ni vztrajal v resnici«, kar pomeni, da je bil na začetku resnicoljuben in nepokvarjen.

Vendar pa je imel angel, ki je kasneje postal Satan, tako kot vsa druga Jehovova inteligentna bitja možnost izbirati med pravilnim in napačnim. S tem da se je odločil nasprotovati Bogu in je navedel prvi človeški par na to, da se mu je pridružil, je postal Satan, kar pomeni »upornik«. (1. Mojzesova 3:1–5)

To hudobno duhovno bitje je postalo tudi Hudič, kar pomeni »obrekovalec«. Satan, nevidni prevarant, je uporabil kačo in z lažmi prekanjeno zavedel Evo, da ni ubogala Stvarnikove jasne prepovedi. Zato ga je Jezus imenoval »oče laži«. (Janez 8:44)

Kako pa bi lahko popolno duhovno bitje – ki ni imelo niti slabosti v sebi niti slabih vplivov okrog sebe – postalo nagnjeno k slabemu? Ta angel je očitno hrepenel po čaščenju, ki pripada samo Bogu, in se je domislil, da bi lahko on vladal ljudem namesto Jehova. Ker je o tej misli premišljeval, namesto da bi se je otresel, je dovolil, da se je v njem razrasla, dokler ga ni navsezadnje navedla na to, da jo je uresničil. Ta proces je učenec Jakob opisal takole: »Vsak [je] preizkušan, ko ga njegova lastna želja vleče in vabi. Ko potem ta postane rodovitna, rodi greh.« (Jakob 1:14, 15; 1. Timoteju 3:6)

Naj ponazorimo: Predstavljajte si računovodja, ki ima priložnost prirediti podatke tako, da lahko podjetju ukrade denar. To napačno misel bi lahko hitro odgnal. Če pa bi o njej premišljeval, bi mu začela postajati všeč in verjetno bi jo uresničil. Če bi jo, bi pravzaprav sam od sebe postal tat. Če pa bi o svojem kaznivem dejanju še lagal, bi postal tudi lažnivec. Podobno je angel, ki ga je Bog ustvaril, gojil napačne želje in jih tudi uresničil. Svojo svobodno voljo je uporabil tako, da je prevaral Evo in se uprl svojemu Očetu. S tem je sam od sebe postal Satan Hudič.

Na srečo bo Bog ob času, ki ga je za to določil, Hudiča uničil. (Rimljanom 16:20) Do takrat pa so častilci Boga Jehova zaščiteni pred spletkami Satana Hudiča, saj jim njegove nakane niso neznane. (2. Korinčanom 2:11; Efežanom 6:11) Zato se mu vsekakor »uprite, in bo zbežal od vas«. (Jakob 4:7)

[Poudarjeno besedilo na strani 21]

Eden od popolnih angelov je s tem, da se je odločil nasprotovati Bogu, postal Satan.