Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kaj je Božje kraljestvo?

Kaj je Božje kraljestvo?

 Kaj je Božje kraljestvo?

»Ta dobra novica o kraljestvu . . .« (MATEJ 24:14)

JEZUS je v svojem znanem govoru na gori povedal vzorčno molitev, ki vsebuje naslednjo prošnjo, naslovljeno na Boga: »Naj pride tvoje kraljestvo.« Na milijone ljudi zna to molitev na pamet in jo pogosto ponavlja. Glede na neko enciklopedijo je to »glavna molitev, ki jo uporabljajo vsi kristjani pri običajnem čaščenju«. Toda mnogi, ki jo izgovarjajo, vedo le malo o tem, kaj je Kraljestvo oziroma kaj bo doseglo s svojim prihodom. (Matej 6:9, 10)

Vendar ni to nič presenetljivega. Voditelji tako imenovanega krščanstva ponujajo zmedene, zapletene in nasprotujoče si razlage o tem, kaj je Božje kraljestvo. Eden od njih je napisal, da je Božje kraljestvo »nekaj nadnaravnega, [. . .] notranja vez z živim Bogom [. . .], izkušnja z Bogom, v kateri moški in ženske najdejo odrešitev«. Spet drug verski voditelj za evangelij o Kraljestvu pravi, da so »navodila o cerkvi«. V Katekizmu katoliške Cerkve pa piše: »Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu.«

Veliko jasnejšo razlago boste našli na 2. strani te revije. Tam piše: »Božje kraljestvo, resnična vlada v nebesih, [bo] z zemlje kmalu izbrisalo vso hudobijo in naš planet spremenilo v raj.« Poglejmo, kako to razlago podpira Sveto pismo.

Vladarji, ki bodo vladali nad vso zemljo

Kraljestvo je vlada, na čelu katere je kralj. Kralj Božjega kraljestva je obujeni Jezus Kristus. Njegovo ustoličenje v nebesih je opisano v videnju, ki ga je dobil prerok Daniel: »Še sem gledal v videnjih ponoči, in glej, z nebesnimi oblaki je prihajal nekdo, ki je bil kakor sin človekov [Jezus]. Dovoljeno mu je bilo priti do Pradavnega [Boga Jehova], in privedli so ga predenj. Njemu so bili izročeni oblast, čast in kraljestvo, in služijo naj mu vsi, ljudstva, narodi in jeziki. Njegova oblast je večna in je ne bo nikoli konec, njegovo kraljestvo pa takšno, ki ne bo nikoli pokončano.« (Daniel 7:13, 14)

Danielova knjiga, ki je del Svetega pisma, tudi pokaže, da bo Bog to Kraljestvo utrdil, da bo Kraljestvo odstranilo vse človeške vladavine in da nikoli ne bo strmoglavljeno. V drugem poglavju te knjige piše, da je Bog  dal babilonskemu kralju sanje, v katerih je videl veliko podobo, ki je predstavljala niz svetovnih sil. Pomen teh sanj je kralju razložil prerok Daniel. »V zadnjih dneh,« je napisal, »bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano. To kraljestvo ne bo predano nobenemu drugemu ljudstvu. Vsa ta kraljestva bo zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke.« (Daniel 2:28, 44)

Kralj Božjega kraljestva pa ne vlada sam. Jezus je med svojim delovanjem na zemlji zagotovil svojim zvestim apostolom, da bodo skupaj z drugimi obujeni v nebesa in da bodo sedeli na prestolih. (Luka 22:28–30) V mislih ni imel dobesednih prestolov, saj je nakazal, da bo Kraljestvo v nebesih. Sveto pismo za te Jezusove sovladarje pravi, da so »iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda«, potem pa še dodaja: »Našemu Bogu [bodo] za kralje in duhovnike, in kraljevali bodo nad zemljo.« (Razodetje 5:9, 10)

Zakaj je novica o Kraljestvu dobra

Bodite pozorni, da je Kristus Jezus dobil vladarstvo nad vsemi »ljudstvi, narodi in jeziki« in da bodo tisti, ki so povezani z njim, »kraljevali [. . .] nad zemljo«. Kdo pa bodo potem podložniki tega Kraljestva? Tisti, ki se pozitivno odzivajo na dobro novico, ki se danes oznanjuje. Med podložniki pa bodo tudi ljudje, ki bodo obujeni od mrtvih in bodo lahko upali na večno življenje na zemlji.

Sveto pismo prepričljivo opisuje blagoslove, ki jih bodo ljudje uživali pod vladavino Kraljestva. Naj jih nekaj naštejemo:

»Končuje vojne do skrajnega konca zemlje. Lok lomi in sulico seka na kose, bojne vozove sežiga z ognjem.« (Psalm 46:9)

»Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad. Ne bodo zidali, kdo drug pa prebival, ne bodo zasajali, kdo drug pa jedel.« (Izaija 65:21, 22)

»[Bog jim bo] obrisal [. . .] vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« (Razodetje 21:3, 4)

»Tedaj bodo oči slepih spregledale in ušesa gluhih se bodo odprla. Tedaj bo hromi skakal kakor jelen in jezik nemega bo vzklikal od veselja.« (Izaija 35:5, 6)

»Prihaja ura, ob kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov [Jezusov] glas in prišli ven: kateri so delali dobro, na vstajenje življenja.« (Janez 5:28, 29)

»Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru.« (Psalm 37:11)

To je zagotovo dobra novica! Vendar to še ni vse. Izpolnjene svetopisemske prerokbe kažejo, da je že blizu čas, ko bo Božje kraljestvo vzpostavilo svojo pravično vladavino čez vso zemljo.