Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kdo oznanja dobro novico?

Kdo oznanja dobro novico?

 Kdo oznanja dobro novico?

». . . se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji.« (MATEJ 24:14)

DOBRO NOVICO po vsem svetu oznanjajo Jehovove priče. To počnejo na različne načine. Eden od njih je . . .

Z govorjeno besedo. Jehovove priče posnemajo Jezusa in njegove učence in gredo z dobro novico k ljudem. (Luka 8:1; 10:1) Ne pričakujejo, da bodo ljudje prišli k njim. Božje kraljestvo oznanjajo vsi Priče in teh je sedaj več kot sedem milijonov. Oznanjajo po hišah, na ulici, po telefonu in tudi drugače. Lani so tej dejavnosti namenili več kot milijardo ur in pol.

Ljudi pa ne učijo le o Božjem kraljestvu, ampak tudi o vsem, kar je Jezus zapovedal. (Matej 28:20) Redno vodijo več kot osem milijonov brezplačnih biblijskih poukov.

Jehovove priče oznanjujejo po vsem svetu – v 236 deželah. Oznanjujejo ljudem najrazličnejših družbenih položajev. Oznanjujejo na podeželju in v mestu, v amazonskih džunglah in sibirski tajgi, v afriških puščavah in po himalajskih gorah. Za to delo niso plačani; opravljajo ga na lastne stroške in v svojem prostem času, k temu pa jih žene ljubezen do Boga in bližnjega. Dobro novico razširjajo tudi . . .

S pisano besedo. Ta revija, katere celotni naslov je Stražni stolp oznanja Jehovovo kraljestvo, zdaj izhaja v 185 jezikih in vsaka številka izide v nakladi več kot 42 milijonov izvodov. Spremna revija Prebudite se!, ki prav tako razglaša Kraljestvo, pa izhaja v 83 jezikih in vsaka številka izide v nakladi približno 40 milijonov izvodov.

Knjige, brošure, traktati, CD-ji (v standardnem zapisu oziroma v zapisu MP3) in DVD-ji, ki razlagajo biblijske nauke, so na voljo v približno 540 jezikih. Priče so samo v preteklem desetletju izdelali in razdelili več kot 20 milijard teh publikacij in posnetkov – v povprečju tri na vsakega zemljana!

Jehovove priče prav tako tiskajo oziroma naročajo tiskanje različnih prevodov Svetega pisma. Sveto pismo – prevod novi svet (prevod, ki ga prevajajo, tiskajo in razdeljujejo Priče) je zdaj v celoti ali kak njegov del na voljo v 96 jezikih. Doslej so razdelili že več kot 166 milijonov izvodov tega prevoda. Priče pa dobro novico o Kraljestvu razglašajo tudi . . .

Na krščanskih shodih. Tedenski shodi v krajevnih kraljestvenih dvoranah niso verski obredi; namenjeni so izobraževanju. Navzoči  na teh shodih poslušajo govore, ki obravnavajo svetopisemske teme, in preučujejo Sveto pismo s pomočjo revije Stražni stolp in drugih publikacij. Poleg tega se Priče na shodih učijo še bolj učinkovito oznanjevati dobro novico.

Jehovove priče v več kot 107.000 občinah po vsem svetu preučujejo isto gradivo, kar prispeva k njihovi enotnosti. Njihovi shodi so odprti za javnost. Na njih nihče ne pobira prispevkov. Seveda pa bi bilo vse to brez pomena, če ne bi Priče živeli po tem, kar oznanjujejo. Zato skušajo druge navdušiti za dobro novico . . .

S svojim zgledom. Kot kristjani se trudijo zgledno vesti; skušajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi z drugimi ravnali tako, kot želijo, da bi oni ravnali z njimi. (Matej 7:12) Čeprav so nepopolni in včasih naredijo kaj narobe, si iskreno želijo z vsemi ljudmi ravnati ljubeče. Tega pa ne delajo le tako, da jim govorijo o dobri novici, temveč da jim, če je le mogoče, pomagajo še kako drugače.

Jehovove priče z oznanjevanjem ne skušajo spremeniti sveta. Ko bo to delo opravljeno v tolikšni meri, da bo Jehova zadovoljen, bo, kot je napovedal Jezus, prišel konec. Kaj pa bo to pomenilo za zemljo in ljudi na njej?

[Slika na strani 7]

Jehovove priče oznanjajo dobro novico po vsem svetu.