STRÁŽNA VEŽA November 2012 | Akú otázku by ste radi položili Bohu?

Pozrite sa, ako Biblia odpovedá na tri bežné otázky: Má môj život nejaký zmysel? Čo sa so mnou stane, keď zomriem? Prečo Boh pripúšťa utrpenie?

Z TITULNEJ STRANY

Je vôbec vhodné klásť Bohu otázky?

Kde môžeme nájsť uspokojivé odpovede na zásadné otázky o živote? Môžeme sa opýtať Boha?

Z TITULNEJ STRANY

1. otázka: Má môj život nejaký zmysel?

Mnohí ľudia si myslia, že najdôležitejšie je veľa zarábať a byť slávny. No je aj niečo oveľa dôležitejšie.

Z TITULNEJ STRANY

2. otázka: Čo sa so mnou stane, keď zomriem?

Mnohí sa boja, čo sa bude diať po smrti. Pozrite sa, čo o tom učí Biblia.

Z TITULNEJ STRANY

3. otázka: Prečo Boh pripúšťa utrpenie?

V Biblii sa jasne uvádza, že Boh nie je zodpovedný za utrpenie. Prečo teda nevinní trpia?

Biblia mení životy

Vďaka čomu našli pravé šťastie žena, ktorá bola vo svojej práci úspešná, hazardný hráč a muž sklamaný životom?

Vedeli ste?

Aké perá a atrament sa používali v biblických časoch? Aké stany vyrábal apoštol Pavol?

UČME SA Z BOŽIEHO SLOVA

Zabezpečí Boh jednu celosvetovú vládu?

Problémy ľudí sú často globálne. Mohol by ich vyriešiť panovník, ktorý by vládol nad celým svetom?

AKO DOSIAHNUŤ ŠŤASTIE V RODINE

Čo robiť, keď máte dlhy?

Čo môže rodina robiť, keď sa zdá nemožné zbaviť dlhu?

PRIBLÍŽTE SA K BOHU

„Čo od teba Jehova vyžaduje?“

Čo Boh čaká od tých, ktorí ho uctievajú? Môžu sa nedokonalí ľudia páčiť Bohu?

NAŠI ČITATELIA SA PÝTAJÚ

Je viera v Boha iba akousi barličkou?

Biblia nepovzbudzuje k slepej viere, naopak, nabáda nás používať silu rozumu a zvažovať fakty.

Učím sa z Biblie

Kto vytvoril dážď? Na čo je dobrý? Pomocou tohto obrázku učte svoje deti o Bohu a o stvorení.

Život v biblických časoch — Pastier

O aké druhy zvierat sa pastieri starali? Čo zahŕňala ich práca?

Európsky súd potvrdzuje právo na slobodu svedomia

Prečítajte si o výnimočnom rozhodnutí, ktoré stanovuje precedens pre mnohé európske krajiny.