Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Pozorne sledujte vtáky“

„Pozorne sledujte vtáky“

VTÁKY žijú vo všetkých kútoch zeme a patria k tvorom, ktoré sa dajú najľahšie pozorovať. Navyše rôznorodosť vtákov, ich farby, spev, zvyky a šantenie robí z ich pozorovania zábavný a uspokojujúci koníček.

Pletiarka zlatá

Správanie niektorých vtákov sa dá pozorovať možno aj z okna vašej kuchyne. Možno sa vám podarí zazrieť drozda, ako hľadá červíky, ďatľa, ktorý vytrvalo ťuká do stromu, samčeka hrdličky, ktorý dvorí samičke, lastovičku, ktorá neúnavne stavia svoje hniezdo, alebo stehlíka, ktorý kŕmi svoje hladné potomstvo.

Perlička bodkovaná

Niektoré vtáky — napríklad orly, sokoly a jastraby — sú veľmi pôsobivé, keď hliadkujú na oblohe. Iné vás môžu pobaviť, napríklad vrabce hašteriace sa o nejakú maškrtu, holub nafukujúci hruď, aby zapôsobil na zdanlivo ľahostajnú samičku, alebo straka zlodejka, ktorá zbadala niečo blyšťavé. A niektoré pohľady vás môžu uchvátiť, ako napríklad let bocianov, žeriavov či husí, ktoré sa sťahujú do teplých krajín. Takéto prelety sťahovavých vtákov ľudia sledujú už tisíce rokov a stále žasnú  nad ich schopnosťou dostať sa presne načas do svojho cieľa napriek obrovským vzdialenostiam. Aj sám Stvoriteľ povedal: „Bocian na nebesiach — ten dobre pozná svoje ustanovené časy; a hrdlička a lastovička a drozd — každý dobre dodržiava čas svojho príletu.“ (Jeremiáš 8:7)

Pozorovanie vtákov v biblických časoch

Biblia sa zmieňuje o vtákoch veľakrát, často s cieľom odovzdať cenné poučenie. Napríklad o pštrosovi a jeho neuveriteľnej rýchlosti Boh povedal svojmu služobníkovi Jóbovi: „Keď zatrepoce krídlami do výšky, vysmieva sa koňovi i jazdcovi na ňom.“ * (Jób 39:13, 18) Potom sa Boh Jóba spýtal: „Či sa vďaka tvojmu porozumeniu vznáša sokol... alebo na tvoj povel vzlieta nahor orol?“ (Jób 39:26, 27) Čo sa z toho môžeme naučiť? Vtáky dosahujú svoje výkony bez nášho pričinenia. Ich schopnosti svedčia o Božej múdrosti, nie o našej.

Kráľ Šalamún písal o „hlase hrdličky“, ktorý ohlasuje príchod jari. (Šalamúnova pieseň 2:12) Žalmista, ktorý písal o svojej túžbe slúžiť Bohu v chráme, sa s nádychom závisti zmienil o lastovičke, ktorá tam mala svoje hniezdo: „Aj vták si našiel dom a lastovička hniezdo pre seba, kam dala svoje mladé — tvoj veľkolepý oltár, ó, Jehova!“ (Žalm 84:1–3)

„Vtáky... kŕmi váš nebeský Otec. Či nemáte väčšiu cenu ako ony?“ (Matúš 6:26)

Jedny z najkrajších vyjadrení o vtákoch vyslovil Ježiš Kristus. Všimnite si jeho slová zapísané v Matúšovi 6:26: „Pozorne sledujte vtáky na nebi, lebo tie nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do sýpok; a predsa ich kŕmi váš nebeský Otec. Či nemáte väčšiu cenu ako ony?“ Toto dojemné znázornenie uisťuje Ježišových nasledovníkov o tom, že sú pre Boha Jehovu cenní a nemusia mať úzkostlivé starosti, či budú mať nutné veci pre život. (Matúš 6:31–33)

Dnes patrí pozorovanie vtákov k obľúbeným rekreačným činnostiam — a celkom oprávnene, lebo vtáky nás udivujú svojím šantením, krásou, rituálmi dvorenia i spevom. Navyše, od vtákov sa môže hĺbavý pozorovateľ naučiť cenné veci o živote. A tak „pozorne sledujte vtáky“!

^ 6. ods. Pštros je najväčším žijúcim vtákom na zemi a najrýchlejším vtáčím bežcom. Na krátke vzdialenosti dokáže vyvinúť rýchlosť až okolo 70 kilometrov za hodinu.