Ndokoni pa mphangwa

Ntsiku 24 ya SETEMBRO YA 2018
Muna Mphangwa Zipswa

Bhibhlya ya Dziko Ipswa Yabuluswa mu Cisena na Citshwa

Bhibhlya ya Dziko Ipswa Yabuluswa mu Cisena na Citshwa

Bhibhlya ya Dziko Ipswa ya Malemba Acigerego Acikristu Yabuluswa mu Cisena na Citshwa ntsiku 21 ya Setembro ya 2018, ku Maputo, Mosambiki. Bhibhlya ya Dziko Ipswa yamumphu peno khundu ibodzi yathumburuzwa mu pilongero pyakukwana 174.