Salt la conţinut

Salt la cuprins

Suferinţa va lua sfârşit! — O promisiune sigură

Suferinţa va lua sfârşit! — O promisiune sigură

„[Dumnezeu] va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut.“ (Revelaţia 21:4)

PUTEM avea încredere în această promisiune frumoasă? Să ne gândim la unul dintre primele avertismente date omului. Dumnezeu i-a spus lui Adam că, dacă avea să-i nesocotească porunca, ‘în mod sigur avea să moară’ (Geneza 2:17). Şi exact aşa s-a întâmplat. Împlinirea avertismentului lui Dumnezeu, precum şi suferinţa şi moartea moştenite de om pot fi considerate dovezi că El este demn de încredere. Aşadar, avem vreun motiv să punem la îndoială promisiunea lui Dumnezeu de a aduce condiţii perfecte pe pământ?

Gândiţi-vă, de asemenea, la calităţile lui Dumnezeu asupra cărora ne-am oprit în articolul precedent. Dorinţa noastră de a pune capăt suferinţei nu este decât o reflectare a compasiunii, a iubirii şi a dreptăţii lui Dumnezeu. Mai mult, evenimentele ce au loc pe glob şi atitudinile prevalente în zilele noastre sunt o dovadă că momentul în care Dumnezeu va acţiona se apropie cu repeziciune. (Vezi chenarul  „Când vor avea loc aceste lucruri?“.)

De ce este Iehova Dumnezeu cel mai în măsură să pună capăt suferinţei? Să observăm în cele ce urmează cum va elimina Dumnezeu cauzele suferinţei — prin intermediul Fiului său Isus — şi ce măsuri a luat el în acest sens.

Decizii personale.

Strămoşul nostru Adam a făcut o alegere greşită, care a avut consecinţe grave asupra tuturor descendenţilor săi. Apostolul Pavel a scris: „Toată creaţia continuă să geamă împreună şi să sufere împreună“ (Romani 8:22). Soluţia lui Dumnezeu este o expresie a dreptăţii sale perfecte, a marii sale îndurări şi este de o simplitate impresionantă. În Romani 6:23 citim: „Plata păcatului este moartea, însă darul pe care îl dă Dumnezeu este viaţa veşnică prin Cristos Isus, Domnul nostru“.

Omul perfect Isus a dus o viaţă fără de păcat. Moartea sa pe un stâlp de tortură a oferit baza pentru eliberarea omenirii ascultătoare din blestemul păcatului şi al morţii. Drept urmare, avem perspectiva de a trăi veşnic într-o lume în care tendinţa păcătoasă de a lua decizii neînţelepte va dispărea. Vor dispărea şi oamenii care le provoacă în mod deliberat suferinţă altora, căci „răufăcătorii vor fi nimiciţi“ (Psalmul 37:9).

Evenimentele neprevăzute şi imperfecţiunea.

Isus Cristos, regele numit de Dumnezeu, are puterea de a controla forţele naturii. Când a fost pe pământ, Isus s-a aflat, la un moment dat, împreună cu apostolii săi într-o barcă de pescuit. Deodată „s-a stârnit o mare vijelie şi valurile năvăleau în barcă, iar barca era gata să se scufunde“. Când a fost rugat să intervină, Isus „s-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: «Taci! Potoleşte-te!» Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte mare“. Apostolii au rămas uluiţi văzând  că pe Isus „îl ascultă până şi vântul şi marea“ (Marcu 4:37–41).

Sub domnia lui Isus, oamenii ascultători ‘vor locui în siguranţă şi frica de nenorocire nu-i va tulbura’ (Proverbele 1:33). Nici chiar dezastrele naturale nu-i vor mai tulbura. Mai mult, proasta administrare a planetei de către om, tehnicile de construire nesigure şi ignorarea avertismentelor date de forţele naturii, precum şi alte erori umane vor fi de domeniul trecutului. Nimeni nu va mai suferi din cauza evenimentelor neprevăzute.

Când a fost pe pământ, Isus a vorbit despre un lucru pe care îl va realiza în timpul domniei sale şi care va anula suferinţa provocată de astfel de evenimente neprevăzute. „Eu sunt învierea şi viaţa“, a spus el (Ioan 11:25). Într-adevăr, Isus poate şi doreşte să readucă la viaţă milioane de oameni care şi-au găsit sfârşitul în dezastre naturale. Să fie aceasta o promisiune deşartă? Isus ne-a clădit încrederea în el înfăptuind mai multe învieri pe parcursul serviciului său pământesc. Biblia aminteşte trei dintre acestea (Marcu 5:38–43; Luca 7:11–15; Ioan 11:38–44).

„Conducătorul acestei lumi.“

Cristos Isus a fost însărcinat de Dumnezeu „să-l reducă la nimic pe cel care are mijloacele de a cauza moartea, pe Diavol“ (Evrei 2:14). Isus a declarat: „Acum are loc judecata acestei lumi, acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară“ (Ioan 12:31). Isus ‘va distruge lucrările Diavolului’ înlăturând influenţa acestuia asupra lumii (1 Ioan 3:8). Imaginaţi-vă cât de diferită va fi societatea umană când spiritul de lăcomie, corupţie şi egoism promovat de Diavol nu va mai exista!