Revelația lui Ioan (Apocalipsa) 11:1-19

11  Și mi s-a dat o trestie ca un toiag*+ în timp ce mi s-a zis: „Ridică-te și măsoară sanctuarul templului lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el.  Dar curtea din afara sanctuarului templului las-o deoparte și n-o măsura, pentru că a fost dată națiunilor, iar ele vor călca în picioare orașul sfânt+ 42 de luni.+  Pe cei doi martori ai mei îi voi face să profețească 1 260 de zile, îmbrăcați în pânză de sac”.  Ei sunt simbolizați de cei doi măslini+ și de cele două lampadare+ și stau în picioare înaintea Domnului pământului.+  Dacă cineva vrea să le facă rău, din gura lor iese foc, care îi mistuie pe dușmanii lor. Da, dacă cineva vrea să le facă rău, așa trebuie să fie omorât.  Ei au autoritate să închidă cerul+ ca să nu cadă ploaie+ în zilele în care profețesc și au autoritate să prefacă apele în sânge+ și să lovească pământul cu tot felul de plăgi ori de câte ori doresc.  Când vor termina de depus mărturie, fiara care se ridică din abis va purta război împotriva lor, îi va învinge și îi va omorî.+  Cadavrele lor vor fi pe drumul principal al marelui oraș, numit în mod simbolic Sodoma și Egipt, unde și Domnul lor a fost țintuit pe stâlp.  Și oameni din diferite popoare, triburi, limbi și națiuni le vor privi cadavrele trei zile și jumătate+ și nu vor permite să li se pună cadavrele în mormânt. 10  Locuitorii pământului se vor bucura de moartea lor, vor sărbători și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi profeți i-au chinuit pe locuitorii pământului. 11  După cele trei zile și jumătate, în ei a intrat spirit de viață de la Dumnezeu+ și s-au ridicat în picioare, iar cei care i-au văzut au fost cuprinși de o mare teamă. 12  Și ei au auzit un glas puternic din cer care le-a zis: „Urcați aici!”. Atunci ei au urcat la cer într-un nor, iar dușmanii lor i-au văzut*. 13  În ceasul acela a fost un mare cutremur de pământ, iar o zecime din oraș a căzut. În cutremur au murit 7 000 de oameni, iar ceilalți s-au înspăimântat și i-au dat glorie Dumnezeului cerului. 14  Al doilea vai+ a trecut. Iată că al treilea vai vine repede! 15  Al șaptelea înger a sunat din trompetă.+ În cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Regatul lumii a devenit Regatul Domnului nostru+ și al Cristosului său+ și El va domni ca rege pentru totdeauna, da, veșnic!”.+ 16  Cei 24 de bătrâni+ care stăteau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu au căzut cu fața la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, 17  zicând: „Îți mulțumim, Iehova* Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel care ești+ și care erai, pentru că ai luat marea ta putere și ai început să domnești ca rege!+ 18  Dar națiunile s-au mâniat și atunci a venit mânia ta și a venit timpul fixat ca morții să fie judecați, ca să-i răsplătești+ pe sclavii tăi profeți,+ pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să-i distrugi pe cei ce distrug pământul”.+ 19  Și sanctuarul templului lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut arca legământului său în sanctuarul templului său.+ Și au fost fulgere, voci, tunete, un cutremur de pământ și o ploaie mare de grindină.

Note de subsol

Sau „un toiag de măsurat”.
Sau „îi priveau”.

Note pentru studiu

Multimedia