Salt la conţinut

Ce va realiza Regatul lui Dumnezeu?

Ce va realiza Regatul lui Dumnezeu?

Răspunsul Bibliei

 Regatul lui Dumnezeu va înlocui toate guvernele umane și va guverna peste întregul pământ (Daniel 2:44; Revelația 16:14). Apoi, Regatul lui Dumnezeu . . .

  •   Îi va înlătura pe oamenii răi al căror egoism produce multă suferință. „Dar cei răi vor fi nimiciți de pe pământ.“ (Proverbele 2:22)

  •   Va pune capăt războaielor. „[Dumnezeu] face să înceteze războaiele până la marginile pământului.“ (Psalmul 46:9)

  •   Va face ca oamenii să se bucure de prosperitate și de siguranță pe pământ. „Fiecare va sta liniștit sub vița și smochinul lui și nimeni nu-i va înfricoșa.“ (Mica 4:4, Sfânta Scriptură, 1936)

  •   Va transforma pământul în paradis. „Deșertul și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul.“ (Isaia 35:1, Cornilescu, 1991)

  •   Va face ca toți oamenii să se bucure de o muncă plină de sens. „Aleșii [lui Dumnezeu] se vor folosi din plin de lucrarea mâinilor lor. Nu se vor osteni în zadar.“ (Isaia 65:21–23)

  •   Va pune capăt bolilor. „Niciun locuitor nu va spune: «Sunt bolnav».“ (Isaia 33:24)

  •   Va elimina bătrânețea. „Carnea lui să fie mai fragedă decât în tinerețe, să se întoarcă la zilele pline de vigoare ale tinereții lui.“ (Iov 33:25)

  •   Îi va învia pe cei care au murit. „Toți cei din mormintele de amintire vor auzi glasul [lui Isus] și vor ieși afară.“ (Ioan 5:28, 29)