Ir al contenido

Jehovaj testigosninmanta noticias

Jehovaj testigosninwan imaschus kasqanmanta noticiasta leeriy. Kaypeqa periodistaspaj, abogadospaj, juecespajpis wakin yanapas tiyan.

2020 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta jisqʼon kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta uj hermano, willariwanchej imaraykuchus coronavirus onqoymanta cuidakunallapuni kasqanta, imaynatachus chayta ruwanatawan.

2020 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta jisqʼon kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta uj hermano, willariwanchej imaraykuchus coronavirus onqoymanta cuidakunallapuni kasqanta, imaynatachus chayta ruwanatawan.

Waj noticias

Mundontinpi Jehovaj testigosninmanta noticias, videos ima.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2020 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta phishqa kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin, sutʼinchariwanchej imaynasmantachus Jehová munakuywan cuidawasqanchejta kay coronavirus onqoy rikhurisqanmantapacha.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2022 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 4 kaj willaynin

Ujnin hermano Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta kallpachawanchej Rusiamanta hermanosninchej jina, llakiykunata kusisqa aguantanapaj Jehovatataj kasukunallapajpuni.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2022 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 3 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano, Europa del Estepi guerra kasqanmanta mana anchata llakikunapaj, sumaj yuyaychaykunata qowanchej.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2022 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 2 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano willariwanchej, qhatiykachasqa hermanosninchej imaynatachus creeypi sinchʼita sayashasqankumanta.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2022 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 1 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano, kallpachariwanchej Diosta yupaychayninchejpi rijchʼarisqallapuni kanapaj.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 10 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano, kay onqoy kasqanrayku imaschus kasqanta willariwanchej. Sutʼincharintaj imaynatachus tiemponchejta mana usuchinata.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 9 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano Bibliawan kallpachariwanchej, wakin suyuspi hermanos tantakushasqankumantataj experienciasta willariwanchej.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 8 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano, 2022 watapaj ajllasqa textomanta, wakin imasmantawan willariwanchej.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 7 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano, ujchasqasllapuni kanamanta sutʼinchariwanchej.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 6 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano machitu hermanosta kallpacharin, Diospa llajtanpi construccionmantawan willariwanchej.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 5 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano kallpachariwanchej, wakin tatasmantapis willariwanchej. Chaytaj kay coronavirus onqoy tiempopi familiasta yanapanqa.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 4 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano willariwanchej imaynatachus hermanos ñaupajman rishasqankuta llakiykunapi rikukuspapis.

MUNDONTINMANTA NOTICIAS

2021 Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta 3 kaj willaynin

Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano willariwanchej imastachus ruwakushasqanta predicanallapajpuni. Chaytaj sutʼita rikuchin kay onqoy kajtinpis predicacionta Jehová bendecishasqanta.