Przejdź do zawartości

Czy trzeba należeć do jakiejś zorganizowanej religii?

Czy trzeba należeć do jakiejś zorganizowanej religii?

Biblijna odpowiedź

 Tak, ponieważ Bóg chce, by ludzie zgromadzali się w celu oddawania Mu czci. W Biblii napisano: „Zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań” ​(Hebrajczyków 10:24, 25).

 Jezus wskazał, że jego naśladowcy mieli stworzyć zorganizowaną grupę, gdy powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” ​(Jana 13:35). Uczniowie Chrystusa mogli ją okazywać przede wszystkim dzięki spotykaniu się ze współwyznawcami. Sposobność ku temu dawało im należenie do zborów, które regularnie się zbierały, żeby wielbić Boga (1 Koryntian 16:19). Jako całość mieli oni stanowić ogólnoświatową społeczność braterską (1 Piotra 2:17).

Nie wystarczy należeć do jakiejkolwiek religii

 Chociaż Biblia uczy, że ludzie powinni się zgromadzać w celu wielbienia Boga, nie oznacza to, że samo należenie do jakiejś religii wystarczy, by cieszyć się Jego uznaniem. Aby je sobie zaskarbić, religia musi wpływać na codzienne życie człowieka. Biblia mówi: „Forma oddawania czci [czyli religia], która jest czysta i nieskalana z punktu widzenia naszego Boga i Ojca, polega na tym: opiekować się sierotami i wdowami w ich ucisku oraz zachowywać siebie nie splamionym przez świat” ​(Jakuba 1:27).