Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 LEKCJA 11

Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

1. Dlaczego potrzebujemy wskazówek od Boga?

Jak zasady biblijne pomagają nam dbać o bezpieczeństwo? (PSALM 36:9)

Bóg jako Stwórca przewyższa nas mądrością. Jest kochającym Ojcem, który się o nas troszczy. Poza tym nie stworzył nas tak, żebyśmy byli od Niego niezależni (Jeremiasza 10:23). Podobnie jak dzieci potrzebują wskazówek od rodziców, tak my potrzebujemy wskazówek Bożych (Izajasza 48:17, 18). Takie przewodnictwo to dar od Boga. Możemy z niego korzystać dzięki zasadom zawartym w Biblii. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16.

Bóg Jehowa wskazuje nam najlepszą drogę życiową oraz uczy, jak w przyszłości otrzymać życie wieczne. Ponieważ jest naszym Stwórcą, słusznie oczekuje, że będziemy przestrzegać ustalonych przez Niego zasad. Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Objawienie 4:11.

2. Czym są zasady biblijne?

Zasady biblijne to fundamentalne, ogólne prawdy. Natomiast prawa zwykle mają zastosowanie tylko w konkretnych okolicznościach (Powtórzonego Prawa 22:8). Żeby wiedzieć, jak w danej sytuacji zastosować jakąś zasadę, musimy korzystać z „umiejętności myślenia” (Przysłów 2:10-12). Na przykład Biblia uczy, że życie jest darem od Jehowy. Pamiętając o tej zasadzie, zachowujemy środki ostrożności w pracy i w domu oraz dbamy o bezpieczną jazdę. Przeczytaj Dzieje 17:28.

3. Jakie są dwie najważniejsze zasady?

Dwie najważniejsze zasady podał Jezus. Pierwsza z nich nawiązuje do celu naszego istnienia — powinniśmy poznać Boga, pokochać Go i wiernie Mu służyć. Zasadę tę mamy uwzględniać przy podejmowaniu  wszystkich naszych decyzji (Przysłów 3:6). Jeśli bierzemy ją sobie do serca, zyskujemy przyjaźń Boga, czujemy się naprawdę szczęśliwi, a w przyszłości możemy otrzymać życie wieczne. Przeczytaj Mateusza 22:36-38.

Druga zasada pomaga nam utrzymywać pokojowe relacje z innymi (1 Koryntian 13:4-7). Kiedy się do niej stosujemy, naśladujemy Boga w tym, jak traktuje ludzi. Przeczytaj Mateusza 7:12; 22:39, 40.

4. Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Zasady te uczą, jak dbać o jedność i miłość w rodzinie (Kolosan 3:12-14). Ochronie rodziny służy na przykład zasada biblijna, według której małżeństwo powinno być związkiem trwałym. Przeczytaj Rodzaju 2:24.

Zawarte w Biblii zasady chronią nas także pod względem materialnym i pomagają zachowywać spokój wewnętrzny. Zachęcają nas między innymi, żebyśmy byli pilni i uczciwi — a właśnie takich pracowników często poszukują pracodawcy (Przysłów 10:4, 26; Hebrajczyków 13:18). Słowo Boże uczy też, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co niezbędne, i bardziej od rzeczy materialnych cenili przyjaźń z Bogiem. Przeczytaj Mateusza 6:24, 25, 33 i 1 Tymoteusza 6:8-10.

Trzymanie się zasad biblijnych pomaga również chronić zdrowie (Przysłów 14:30; 22:24, 25). Na przykład zakazują one pijaństwa, a to chroni nas przed niektórymi śmiertelnymi chorobami czy wypadkami (Przysłów 23:20). Bóg pozwala pić alkohol, ale z umiarem (Psalm 104:15; 1 Koryntian 6:10). Zasady biblijne przynoszą nam korzyść dlatego, że pomagają kontrolować nie tylko nasze postępowanie, ale też sposób myślenia (Psalm 119:97-100). Oczywiście prawdziwi chrześcijanie nie przestrzegają Bożych zasad tylko dla własnych korzyści. Zależy im przede wszystkim na przynoszeniu chwały Jehowie. Przeczytaj Mateusza 5:14-16.