Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Nær-døden-opplevelser – hva betyr de ikke?

Bibelens svar

Mange som har vært nær ved å dø, sier de kan huske at de hadde en ut-av-kroppen-opplevelse, eller at de så et klart lys eller et veldig vakkert sted. «Noen anser denne opplevelsen som et heldig glimt inn i en annen virkelighet», sier boken Recollections of Death. Selv om Bibelen ikke nevner slike nær-døden-opplevelser, inneholder den en grunnleggende sannhet som viser at de ikke gir innblikk i en tilværelse etter døden.

De døde er uten bevissthet.

Bibelen sier: «De døde vet slett ingen ting.» (Forkynneren 9:5) Når vi dør, går vi ikke over i et annet eksistens- eller tankeplan – vi slutter å eksistere. Læren om at vi har en udødelig sjel som lever videre etter at kroppen er død, kommer ikke fra Bibelen. (Esekiel 18:4) Derfor kan ikke noen minner fra en nær-døden-opplevelse være glimt av himmelen, helvete eller det hinsidige.

Hva sa Lasarus om et liv etter døden?

Bibelens beretning om Lasarus beskriver en virkelig-død-opplevelse: Han ble vekket til live igjen av Jesus etter å ha vært død i fire dager. (Johannes 11:38–44) Hvis Lasarus opplevde lykke i en eller annen ny tilværelse etter døden, ville det ikke ha vært noen god gjerning av Jesus å bringe ham tilbake til livet på jorden. Men Bibelen sier ikke noe om at Lasarus fortalte om en tilværelse etter døden. Lasarus ville helt sikkert ha snakket om det hvis han hadde opplevd noe etter døden. Det er verdt å merke seg at Jesus beskrev Lasarus’ død som en søvn, og dermed indikerte at Lasarus var uten bevissthet da han var død. – Johannes 11:11–14.