VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Desember 2015

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 1. til 28. februar 2016.

Husker du?

Se hva du husker av det som har stått i Vakttårnet i siste halvdel av 2015.

Jehova, en Gud som kommuniserer

Det at Gud har brukt forskjellige språk for å gjøre menneskene kjent med sine tanker, lærer oss en viktig sannhet.

En levende oversettelse av Guds Ord

New World Bible Translation Committee fulgte tre viktige oversettelsesprinsipper.

2013-revisjonen av Ny verden-oversettelsen på engelsk

Hva er noen av de viktigste forandringene i denne utgaven?

Bruk tungens makt på en god måte

Hvordan kan Jesu eksempel hjelpe deg til å vite når du skal si noe, hva du skal si, og hvordan du skal si det?

Jehova vil støtte deg

Hvordan bør vi se på sykdom, og hvordan kan vi håndtere det?

LIVSHISTORIE

Jeg fant fred med Gud og med moren min

Da Michiyo Kumagai sluttet med fedredyrkelse, kom hun på kant med moren sin. Hvordan klarte Michiyo å stifte fred?

Emneregister for Vakttårnet 2015

Oversikt over artikler i både den offentlige utgaven og studieutgaven, sortert etter emner.