Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En levende oversettelse av Guds Ord

En levende oversettelse av Guds Ord

«Guds ord er levende.» – HEBR 4:12.

SANGER: 37, 116

1. (a) Hva slags oppgave gav Gud Adam? (b) Hvordan har tjenere for Gud i nyere tid gjort bruk av språk?

JEHOVA GUD har gitt sine skapninger evnen til å kommunisere. Etter at Gud hadde satt Adam i paradiset, gav han ham et oppdrag som innebar bruk av språk – han skulle gi dyrene navn. Adam brukte sine kreative evner og sitt intellekt til å gi hvert dyr et passende navn. (1. Mos 2:19, 20) Siden da har tjenere for Gud fortsatt å bruke evnen til å snakke – til å bruke språk – for å lovprise ham, og de har gjort hans vilje kjent for andre. I nyere tid har det å oversette Bibelen vært en viktig måte å bruke språk på for å fremme den rene tilbedelse.

2. (a) Hvilke prinsipper ble fulgt under utarbeidelsen av Ny verden-oversettelsen? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

2 Det finnes tusenvis av bibeloversettelser, men ikke alle gjengir budskapet i de originale skriftene like trofast. I 1940-årene fastla New World Bible Translation Committee oversettelsesprinsipper som har blitt fulgt på over 130 språk. Disse er: (1) Å hellige Guds navn ved å ta det med i Bibelen de stedene det hører hjemme. (Les Matteus 6:9.) (2) Å oversette det opprinnelige, inspirerte budskapet bokstavelig der det er  mulig, men å gjengi den riktige tanken når en ord-for-ord-oversettelse ville ha gitt feil mening. (3) Å bruke et språk som er lett å forstå, og som gjør at leseren får lyst til å fortsette å lese. * (Les Nehemja 8:8, 12.) La oss se på hvordan disse prinsippene er blitt fulgt under utarbeidelsen av Ny verden-oversettelsen, både den engelske reviderte 2013-utgaven og utgaver på andre språk.

EN OVERSETTELSE SOM ÆRER GUDS NAVN

3, 4. (a) I hvilke gamle håndskrifter finner man tetragrammet? (b) Hva har man gjort med Guds navn i mange bibeloversettelser?

3 De som studerer gamle hebraiske bibelhåndskrifter, for eksempel Dødehavsrullene, blir slått av hvor mange ganger tetragrammet – de fire hebraiske bokstavene som utgjør Guds navn – forekommer i teksten. Guds navn står ikke bare i disse gamle hebraiske håndskriftene, men også i noen avskrifter av den greske oversettelsen Septuaginta fra det andre århundre fvt. til det første århundre evt.

4 Til tross for de klare bevisene for at Guds personlige navn hører hjemme i Bibelen, er dette hellige navnet fullstendig utelatt i mange bibeloversettelser. Bare to år etter at New World Translation of the Christian Greek Scriptures ble utgitt i 1950, ble Revised Standard Version utgitt. Denne utgaven, som var en revisjon av American Standard Version av 1901, utelot Guds navn og la seg på en helt annen linje enn utgiverne av den forrige oversettelsen. Hvorfor? Forordet sier: «Bruken av noe som helst egennavn på den eneste Gud  ... er fullstendig upassende for den kristne kirkes universelle tro.» Mange andre oversettelser, både på engelsk og på andre språk, har også utelatt Guds navn.

5. Hvorfor er det viktig å beholde Guds navn i Bibelen?

5 Har det noe å si om man tar med Guds navn eller ikke? En dyktig oversetter vet hvor viktig det er å forstå forfatterens intensjoner – slik kunnskap påvirker mange avgjørelser når man oversetter. Utallige bibelvers viser at Guds navn er viktig, og at det må helliges. (2. Mos 3:15; Sal 83:18; 148:13; Jes 42:8; 43:10; Joh 17:6, 26; Apg 15:14) Jehova Gud – Bibelens Forfatter – inspirerte sine skribenter til å bruke hans navn i stor utstrekning. (Les Esekiel 38:23.) Det å utelate navnet, som forekommer tusenvis av ganger i gamle håndskrifter, er å vise mangel på respekt for Forfatteren.

6. Hvorfor ble Guds navn satt inn seks nye steder i den reviderte oversettelsen?

6 Grunnlaget for å beholde Guds navn i Bibelen har ikke blitt mindre – tvert imot! Den engelske reviderte 2013-utgaven av Ny verden-oversettelsen gjengir navnet 7216 ganger, 6 flere enn i 1984-utgaven. Fem av disse nye stedene finner vi i 1. Samuelsbok 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Navnet ble satt inn her hovedsakelig fordi det står i disse versene i Dødehavsrullene, som er over 1000 år eldre enn den massoretiske tekst. Guds navn ble også satt inn i Dommerne 19:18 som et resultat av ytterligere studium av gamle håndskrifter.

7, 8. Hva betyr Guds navn, Jehova?

7 For sanne kristne har Jehovas navn stort meningsinnhold. Tillegget i den engelske reviderte 2013-utgaven inneholder  oppdatert informasjon om dette. Oversettelseskomiteen forstår det slik at navnet reflekterer den kausative (forårsakende) formen av det hebraiske verbet hawạh, som betyr «han lar bli» eller «han forårsaker at ... blir (til)». * Tidligere har litteraturen vår knyttet den betydningen til 2. Mosebok 3:14, der det sies: «Jeg skal vise meg å være hva jeg skal vise meg å være.» Dette førte til den forståelsen som det ble gitt uttrykk for i 1984-utgaven, nemlig at navnet innebærer at Jehova «lar seg selv bli den som oppfyller sine løfter». * Men tillegg A4 i den reviderte 2013-utgaven forklarer: «Selv om navnet Jehova kan romme denne tanken, er betydningen ikke begrenset til hva han selv velger å bli. Den omfatter også det han får til å skje når det gjelder det han har skapt, og når det gjelder gjennomføringen av hans hensikt.»

8 Jehova får det han har skapt, til å bli hva han ønsker. I tråd med betydningen av sitt navn fikk Gud Noah til å bli en arkbygger, Besalel en dyktig håndverker, Gideon en seierrik kriger og Paulus en apostel for nasjonene. Ja, Guds navn har stort meningsinnhold. Og oversetterne av Ny verden-oversettelsen ville aldri undergrave betydningen av navnet ved å utelate det fra Bibelen.

9. Hva er én grunn til at det styrende råd har gitt bibeloversetting høy prioritet?

9 Ny verden-oversettelsen ærer Guds navn på de over 130 språkene den er kommet ut på, ved å bruke navnet der det hører hjemme i bibelteksten. (Les Malaki 3:16.) Trenden innen bibeloversetting er derimot å utelate Guds navn og erstatte det med en slik tittel som «Herren» eller med navnet på en lokal gud. Dette er en av de viktigste grunnene til at Jehovas vitners styrende råd har gitt bibeloversetting høy prioritet. De vil at så mange som mulig skal få tilgang til en bibel som ærer Guds navn.

EN KLAR OG NØYAKTIG OVERSETTELSE

10, 11. Hva har vært vanskelig på noen språk når man har oversatt Ny verden-oversettelsen fra engelsk?

10 Arbeidet med å oversette De hellige skrifter til mange språk har bydd på mange oversettelsesproblemer. Tidligere brukte for eksempel den engelske Ny verden-oversettelsen, i likhet med andre engelske bibeloversettelser, det hebraiske ordet «Sjeol» i vers som Forkynneren 9:10. Det stod der: «Det er verken virksomhet eller planlegging eller kunnskap eller visdom i Sjeol, det sted som du går til.» På mange språk har oversettere stått overfor følgende problem: De fleste av leserne kjenner ikke til ordet «Sjeol», ordet står ikke i ordbøkene, og det høres ut som et geografisk sted. Det ble derfor gitt tillatelse til å gjengi ordet «Sjeol» og det tilsvarende greske ordet «Hades» med «graven», som er en korrekt og klar oversettelse.

11 På noen språk har det vært problematisk å oversette det hebraiske ordet nẹfesj og det greske ordet psykhẹ konsekvent med et ord som tilsvarer det engelske ordet for «sjel». Hvorfor? Fordi de tilsvarende ordene kunne gi det feilaktige inntrykket at «sjelen» ikke er selve mennesket, men en immateriell del av mennesket, en ånd, som forlater  kroppen når en dør. Det ble derfor gitt tillatelse til å gjengi nẹfesj og psykhẹ i tråd med sammenhengen, i samsvar med de betydningene som er nevnt i tillegget i studieutgaven av Ny verden-oversettelsen. Det ble lagt stor vekt på at teksten skulle bli forstått med en gang, og i mange tilfeller ble alternative gjengivelser tatt med i fotnoter.

12. Nevn noen av de forandringene som ble gjort i den engelske reviderte 2013-utgaven av Ny verden-oversettelsen. (Se også artikkelen «2013-revisjonen av Ny verden-oversettelsen på engelsk» i dette nummeret.)

12 Spørsmål fra oversettere førte til at man ble oppmerksom på andre mulige misforståelser i bibelteksten. I september 2007 gav derfor det styrende råd tillatelse til at den engelske teksten ble revidert. Under revideringen gikk man igjennom tusenvis av spørsmål fra bibeloversettere. Engelske ord som ikke er så vanlige lenger, ble byttet ut, og man gjorde seg store anstrengelser for å gjøre teksten klar og lett å forstå uten at det gikk ut over nøyaktigheten. Ved at man gjorde endringer i den engelske teksten som var på linje med det som allerede var blitt gjort på andre språk, ble teksten bedre. – Ordsp 27:17.

TAKKNEMLIGE FOR NY VERDEN-OVERSETTELSEN

13. Hvordan har responsen på 2013-revisjonen vært?

13 Hvordan er den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen blitt mottatt? Jehovas vitners hovedkontor i Brooklyn har fått tusenvis av takkebrev. En søster uttrykte det mange føler: «Bibelen er en skattkiste som er stappfull av verdifulle juveler. Å lese Jehovas ord på et klart språk ved å bruke den reviderte 2013-utgaven kan sammenlignes med å studere juvel etter juvel og beundre de mange fasettene, klarheten, fargen og skjønnheten. Det at jeg kan lese Bibelen på et enkelt språk, har hjulpet meg til å bli bedre kjent med Jehova, som er som en far som holder armene rundt meg mens han leser sine beroligende ord for meg.»

14, 15. Hvordan har noen gitt uttrykk for at de setter pris på Ny verden-oversettelsen på andre språk enn engelsk?

14 Det er ikke bare den reviderte engelske  Ny verden-oversettelsen som blir satt stor pris på. En eldre mann fra Sofia i Bulgaria sa om den bulgarske utgaven: «Jeg har lest Bibelen i mange år, men jeg har aldri lest en oversettelse som er lettere å forstå, og som går rett til hjertet.» En albansk søster sa noe lignende da hun hadde fått sitt eksemplar av hele Ny verden-oversettelsen: «Guds Ord lyder så vakkert på albansk! Så privilegerte vi er, som opplever at Jehova snakker til oss på vårt eget språk!»

15 I mange land er bibler dyre og vanskelige å få tak i, så bare det å få sin egen bibel er veldig stort. I en rapport fra Rwanda sies det: «I lang tid var det slik at mange av dem som brødrene og søstrene studerte med, ikke gjorde framskritt, fordi de ikke hadde en bibel. De hadde ikke råd til å kjøpe kirkebibelen. Og ofte kunne de ikke helt forstå hva visse vers betydde, noe som hindret dem i å gjøre framskritt.» Tingene forandret seg da de fikk Ny verden-oversettelsen på sitt språk. En rwandisk familie med fire tenåringer sa: «Vi takker Jehova og den tro og kloke slave av hele vårt hjerte for at de har gitt oss denne bibelen. Vi er veldig fattige og hadde ikke penger til å kjøpe bibler til alle i familien. Men nå har alle hver sin bibel. For å vise Jehova hvor takknemlige vi er, leser vi Bibelen som familie hver dag.»

16, 17. (a) Hva ønsker Jehova for sitt folk? (b) Hva bør vi være bestemt på å gjøre?

16 Etter hvert vil den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen bli tilgjengelig på flere språk. Satan prøver å hindre dette, men vi har tillit til at Jehova ønsker at hele hans folk skal høre hans ord på et klart, forståelig språk. (Les Jesaja 30:21.) Og den tid vil komme da jorden er «fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn». – Jes 11:9.

17 Gjør god bruk av alle gavene fra Jehova, også Ny verden-oversettelsen, som ærer hans navn. La ham snakke til deg hver dag gjennom sitt Ord. Og be til ham – han lytter oppmerksomt til alle dine bønner. Denne kommunikasjonen vil hjelpe deg til å bli stadig bedre kjent med Jehova, og din kjærlighet til ham vil fortsette å vokse. – Joh 17:3.

«Så privilegerte vi er, som opplever at Jehova snakker til oss på vårt eget språk!»

^ avsn. 2 Mer informasjon om dette finnes i tillegg A1 i den engelske reviderte utgaven av Ny verden-oversettelsen og artikkelen «Hvordan kan du velge en god bibeloversettelse?» i Vakttårnet for 1. mai 2008.

^ avsn. 7 Noen oppslagsverk framholder denne forståelsen, men ikke alle forskere er enig.

^ avsn. 7 Se Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter – studieutgave, tillegg 1A, «Guds navn i De hebraiske skrifter», side 1679.