Doorgaan naar inhoud

Wie was de vrouw van Kaïn?

Het antwoord uit de Bijbel

Kaïn, de oudste zoon van het eerste echtpaar, trouwde met een van zijn zussen of een andere vrouw uit zijn naaste familie. Die conclusie kunnen we trekken door te beschouwen wat de Bijbel over Kaïn en zijn familie zegt.

Feiten over Kaïn en zijn familie

  • Alle mensen stamden af van Adam en Eva. God ‘heeft uit één mens [Adam] elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen’ (Handelingen 17:26). Eva, Adams vrouw, werd de ‘moeder (...) van een ieder die leeft’ (Genesis 3:20). Daarom moet Kaïn met iemand zijn getrouwd die ook van Adam en Eva afstamde.

  • Naast Kaïn en zijn broer Abel had Eva nog meer kinderen (Genesis 4:1, 2). Toen Kaïn werd verbannen omdat hij zijn broer had vermoord, zei hij: ‘Een ieder die mij vindt, zal mij doden’ (Genesis 4:14). Voor wie was Kaïn bang? In de Bijbel staat dat Adam ‘vader werd van zonen en dochters’ (Genesis 5:4). De andere nakomelingen van Adam en Eva hadden dus een bedreiging voor Kaïn kunnen vormen.

  • Vroeg in de geschiedenis was het niet ongewoon om te trouwen met een familielid. De getrouwe Abraham bijvoorbeeld trouwde met zijn halfzus (Genesis 20:12). Zo’n huwelijk werd voor het eerst verboden in de Wet van Mozes, die eeuwen na Kaïn werd opgesteld (Leviticus 18:9, 12, 13). In die tijd liepen kinderen uit een huwelijk tussen naaste familieleden blijkbaar niet zo veel risico op aangeboren afwijkingen als nu.

  • De Bijbel brengt het verslag van Adam, Eva en hun familie als nauwkeurige geschiedenis. Gedetailleerde geslachtslijnen die teruggaan tot Adam zijn niet alleen te vinden in het boek Genesis, dat door Mozes is geschreven, maar ook in de geschriften van de geschiedschrijvers Ezra en Lukas (Genesis 5:3-5; 1 Kronieken 1:1-4; Lukas 3:38). Bijbelschrijvers schrijven over het verhaal van Kaïn als een historische gebeurtenis (Hebreeën 11:4; 1 Johannes 3:12; Judas 11).