Doorgaan naar inhoud

Is God een drie-eenheid?

Is God een drie-eenheid?

Het antwoord uit de Bijbel

 Veel kerkgenootschappen leren dat God een drie-eenheid is. Maar kijk eens wat de Encyclopædia Britannica zegt: „Noch het woord Drie-eenheid noch de expliciete leerstelling komt in het Nieuwe Testament voor (...) De leerstelling heeft zich in de loop van verscheidene eeuwen en via veel controversen geleidelijk ontwikkeld.”

 De God van de Bijbel wordt inderdaad nooit als een deel van een drie-eenheid beschreven. Kijk eens naar de volgende Bijbelteksten:

 „Jehovah, onze God, is één Jehovah” (Deuteronomium 6:4).

 „Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde” (Psalm 83:18).

 „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3).

 „God is slechts één” (Galaten 3:20).

 Waarom zeggen de meeste kerkgenootschappen dat God een drie-eenheid is?