Doorgaan naar inhoud

God

Wie is God?

Bestaat God echt?

Vijf redeneringen die op de Bijbel gebaseerd zijn.

Is God een onpersoonlijke kracht?

De Bijbel zegt dat God alles heeft gemaakt, maar geeft hij om ons?

Is God alomtegenwoordig, overal aanwezig?

Leert de Bijbel dat God overal is? Waarom kun je er zeker van zijn dat hij een specifieke woonplaats heeft maar dat hij je toch persoonlijk kent?

Woont God op één bepaalde plaats?

Wat zegt de Bijbel over de woonplaats van God? Is Jezus daar ook?

Heeft iemand ooit God gezien?

De Bijbel zegt: „Geen mens heeft ooit God gezien.” Maar er staat ook dat Mozes „van aangezicht tot aangezicht” met God sprak. Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?

Staat de Drie-eenheidsleer in de Bijbel?

Veel religies onderwijzen dat God een drie-eenheid is. Leert de Bijbel dat ook?

Is Maria de moeder van God?

Zowel de Bijbel als de geschiedenis van het christendom geeft een duidelijk antwoord op deze vraag.

Verandert God van gedachten?

Spreekt de Bijbel zichzelf tegen door te zeggen dat God „niet veranderd” is en dat hij „spijt” had?

Wat is de heilige geest?

De Bijbel spreekt over de heilige geest als Gods „handen”.

Gods naam

Heeft God een naam?

In veel Bijbelvertalingen staat Gods naam. Moeten we die gebruiken?

Is Gods naam Jezus?

Jezus noemde zich nooit de almachtige God. Waarom niet?

Wie is Jehovah?

Is hij alleen maar de God van één volk, zoals de Israëlieten?

Hoeveel namen heeft God?

Mensen denken misschien dat God verschillende namen heeft, zoals ‘Allah’, ‘de Alfa en de Omega’, ʼEl Sjaddai’ en ‘Jehovah-Jireh’. Maakt het uit hoe we God noemen?

Wie of wat is ‘de Alfa en de Omega’?

Waarom is deze titel passend?

Gods wil

Wat is Gods wil voor mij?

Hebt u een teken of een speciale roeping nodig om te weten wat Gods wil is? Wat zegt de Bijbel hierover?

Wat zegt de Bijbel over de vrije wil? Wordt uw lot door God bepaald?

Veel mensen geloven dat hun leven bepaald wordt door het lot. Hebben de keuzes die we maken invloed op ons leven?

Hoe kun je God als persoon leren kennen?

Zeven dingen die u kunnen helpen een vriendschap met hem op te bouwen.

Is God verantwoordelijk voor onze ellende?

Iedereen kan met lijden te maken krijgen — zelfs mensen die Gods goedkeuring hebben. Waarom?