Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Heeft het leven eigenlijk wel zin?

Heeft het leven eigenlijk wel zin?

 Heeft het leven eigenlijk wel zin?

„HEEFT het leven wel zin?” Heel wat mensen vragen zich dat af. Jammer genoeg zijn velen, hoe ze ook tegen het leven aankijken, niet in staat te ontsnappen aan wat de Oostenrijkse neuroloog Viktor Frankl omschreef als een „gevoel van zinloosheid en leegte” in hun leven.

Waarom voelen veel mensen zich zo? Eén reden is dat miljoenen overal op aarde in ongelofelijk ellendige en hartverscheurende omstandigheden leven. Elke dag hebben ze te maken met armoede, ziekte, zinloos geweld of onderdrukking. Hun leven is echt „overstelpt met zorgen”, zoals Job uit de oudheid het zei (Job 14:1, Willibrordvertaling). Ze zijn alleen maar bezig met elke dag te overleven.

Miljoenen anderen hebben een mate van welvaart. Alle ingrediënten voor echte voldoening in het leven lijken er te zijn. Maar veel mensen missen die voldoening toch. Hoe komt dat? Doordat „zorgen en verdriet” — onverwachte financiële tegenslagen of bittere tragedies, zoals de dood van een kind — elke keer weer hun hoop en dromen verwoesten (Psalm 90:10, WV).

Dit aanhoudende gevoel van „zinloosheid en leegte” wordt nog versterkt doordat het leven zo kort is. Voor velen is het niet te bevatten dat de mens, die zo veel in zijn vermogen heeft, zo kort leeft. Ze begrijpen niet waarom we allemaal geconfronteerd worden met dezelfde harde werkelijkheid: ook als we geen vreselijke tragedies meemaken, zal de dood ons vroeg of laat van alles beroven (Prediker 3:19, 20).

Zal het leven altijd zinloos lijken?

Koning Salomo van het oude Israël vatte de situatie heel goed samen. Hij zag hoe de mensen hard werkten en hun talenten gebruikten om te planten, te verbouwen, huizen te bouwen en voor hun gezin te zorgen, net als wij in deze tijd. Hij vroeg zich af: ’Waar loopt het  uiteindelijk allemaal op uit?’, en hij kwam tot de conclusie dat alles wat mensen doen „lucht en najagen van wind” is (Prediker 2:17, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Maar geloofde Salomo dat alles wat mensen doen altijd „lucht en najagen van wind” zou zijn? Nee, hij gaf gewoon een realistisch beeld van het leven in deze onvolmaakte wereld. Gods Woord kan u het vertrouwen geven dat het niet altijd zo zal blijven!

Hoe kunt u dat vertrouwen krijgen? Lees alstublieft de volgende twee artikelen. Dat kan u helpen te begrijpen waarom het leven zo zinloos lijkt, hoe daar verandering in zal komen, en hoe u zelfs nu al uw leven echt zin kunt geven.