Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is Gods koninkrijk?

Wat is Gods koninkrijk?

 Wat zegt Gods Woord?

Wat is Gods koninkrijk?

Dit artikel gaat in op vragen die bij u opgekomen kunnen zijn en laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Wat is Gods koninkrijk?

Het koninkrijk van God is een hemelse regering. Het zal in de plaats komen van alle andere regeringen en zal ervoor zorgen dat Gods wil in de hemel en op aarde gedaan wordt. Gods koninkrijk is dus de goede regering waar we allemaal naar verlangen. (Lees Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10.)

Een koninkrijk moet een koning hebben. Jehovah heeft zijn Zoon, Jezus, als Koning van zijn koninkrijk aangesteld. (Lees Lukas 1:30-33.)

2. Waarom is Jezus de ideale Regeerder?

Gods Zoon is de ideale Koning omdat hij zachtaardig is, vasthoudt aan het goede en machtig genoeg is om mensen te helpen (Mattheüs 11:28-30). Na zijn opstanding uit de dood ging hij naar de hemel, waar hij aan Jehovah’s rechterhand ging zitten en wachtte (Hebreeën 10:12, 13). Uiteindelijk gaf God hem de macht om vanuit de hemel te gaan regeren. (Lees Daniël 7:13, 14.)

3. Wie zullen er nog meer met Jezus regeren?

Een groep „heiligen” zal met Jezus in de hemel regeren (Daniël 7:27). De eersten die door God werden uitgekozen om heiligen te worden, waren Jezus’ trouwe apostelen. Jehovah is er tot in deze tijd mee doorgegaan trouwe mannen en vrouwen als heiligen te kiezen. Net als Jezus worden ze na hun dood opgewekt met een geestelijk lichaam. (Lees Johannes 14:1-3; 1 Korinthiërs 15:42-45.)

Hoeveel mensen gaan er naar de hemel? Jezus noemde hen een „kleine kudde” (Lukas 12:32). Uiteindelijk zullen het er 144.000 zijn, en ze zullen met Jezus over de aarde regeren. (Lees Openbaring 5:9, 10; 14:1.)

 4. Wanneer is Gods koninkrijk gaan regeren?

Jezus is in 1914 Koning geworden. * Kort daarna gooide hij Satan en zijn demonen uit de hemel naar de aarde (Openbaring 12:7-10, 12). Vanaf die tijd hebben de mensen nog veel meer problemen gekregen. Oorlogen, aardbevingen, honger en wetteloosheid zijn een deel van het teken dat dit stelsel in zijn laatste dagen is (2 Timotheüs 3:1-5). Iedereen die onder Gods koninkrijk wil leven, moet leren een volgeling van de Koning, Jezus, te worden. (Lees Lukas 21:7, 10, 11, 31, 34, 35.)

5. Wat brengt Gods koninkrijk tot stand?

Via een wereldwijd predikingswerk helpt Gods koninkrijk nu al miljoenen mensen uit alle landen Gods wil te leren kennen (Mattheüs 24:14). Wanneer het dit goddeloze stelsel op aarde gaat vernietigen, zal het een „grote schare” trouwe onderdanen van Jezus beschermen. (Lees Openbaring 7:9, 10, 13-17.)

In een periode van duizend jaar zal het Koninkrijk de aarde geleidelijk in een paradijs veranderen. Daarna zal Jezus het Koninkrijk aan zijn Vader teruggeven (1 Korinthiërs 15:24-26). Kent u iemand die u graag over Gods koninkrijk wilt vertellen? (Lees Psalm 37:10, 11, 29.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 8 en 9 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Voetnoot]

^ ¶13 Zie voor meer details over Bijbelprofetieën die naar het jaar 1914 wijzen blz. 215-218 van het boek Wat leert de bijbel echt?