Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Profetie 5. De aarde wordt geruïneerd

Profetie 5. De aarde wordt geruïneerd

 Profetie 5. De aarde wordt geruïneerd

’God zal hen verderven die de aarde verderven.’ — OPENBARING 11:18.

● Meneer Pirri werkt als aftapper van palmwijn in Kpor (Nigeria). Zijn handel is geruïneerd door een enorme olieramp in de Nigerdelta. „Onze vissen gaan dood, onze huid wordt aangetast en ons water wordt vervuild”, zegt hij. „Ik heb niets meer om de kost mee te verdienen.”

WAT ZIJN DE FEITEN? Volgens sommige deskundigen komt er elk jaar 6,5 miljoen ton afval in de oceanen terecht. Naar schatting de helft is plastic dat daar honderden jaren zal ronddrijven voordat het afgebroken is. Mensen vervuilen de aarde niet alleen maar putten ook de natuurlijke hulpbronnen in een alarmerend tempo uit. Onderzoeken laten zien dat de aarde een jaar en vijf maanden nodig heeft om aan te vullen wat mensen in een jaar verbruiken. „Als de bevolkingsgroei en de consumptie in hetzelfde tempo doorgaan, hebben we tegen 2035 twee aardes nodig”, zegt de Australische krant Sydney Morning Herald.

WAT WORDT DAAR VAAK TEGEN INGEBRACHT? Mensen vinden er wel iets op. We kunnen de schade weer ongedaan maken en de aarde redden.

IS DAT REDELIJK? Heel wat hardwerkende personen en groepen hebben het milieubewustzijn versterkt. Maar de aarde wordt nog steeds op enorme schaal vervuild.

WAT VINDT U ZELF? Is het nodig dat God tussenbeide komt en onze planeet van de ondergang redt, zoals hij heeft beloofd?

Naast de vijf profetieën die we net hebben bekeken, heeft de Bijbel ook positieve ontwikkelingen voor de laatste dagen voorzegd. De zesde profetie is daar een voorbeeld van.

[Inzet op blz. 8]

„Ik heb het gevoel dat mijn stukje paradijs een stortplaats voor chemisch afval is geworden.” — ERIN TAMBER (BEWOONSTER GOLFKUST VS) OVER DE GEVOLGEN VAN DE OLIERAMP IN DE GOLF VAN MEXICO (2010).

[Kader op blz. 8]

Is God verantwoordelijk?

De slechte omstandigheden die we nu zien, zijn in de Bijbel voorspeld. Wil dat zeggen dat God er verantwoordelijk voor is? Is hij de oorzaak van ons lijden? U kunt overtuigende antwoorden vinden in hoofdstuk 11 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratieverantwoording op blz. 8]

U.S. Coast Guard photo