Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is eeuwig leven in een paradijs saai?

Is eeuwig leven in een paradijs saai?

 Veelgestelde vragen

Is eeuwig leven in een paradijs saai?

▪ De Bijbel spreekt over de hoop op eeuwig leven in een paradijs op aarde (Psalm 37:29; Lukas 23:43). Zal eindeloos leven in een volmaakte omgeving saai worden?

Dat is een interessante vraag. Onderzoekers hebben ontdekt dat iemand door langdurige verveling zorgelijk en depressief kan worden en de neiging kan krijgen risico’s te nemen. Mensen die geen doel in hun leven hebben of de dagelijkse routine zat zijn, kunnen het slachtoffer worden van verveling. Zal het leven in het Paradijs doelloos zijn? Zal de dagelijkse routine saai zijn?

Bedenk allereerst dat het Jehovah God, de Auteur van de Bijbel, is die eeuwig leven belooft (Johannes 3:16; 2 Timotheüs 3:16). Zijn voornaamste eigenschap is liefde (1 Johannes 4:8). Hij houdt heel veel van ons en heeft ons alle goede dingen gegeven waar we nu van kunnen genieten (Jakobus 1:17).

Onze Schepper weet dat we zinvol werk nodig hebben om gelukkig te zijn (Psalm 139:14-16; Prediker 3:12). In het Paradijs zullen mensen zich niet als kleine radertjes in een enorme machine voelen. Van het werk dat ze doen, zullen zij en hun familie direct voordeel hebben (Jesaja 65:22-24). Zou u het leven saai vinden als u altijd werk te doen had dat interessant is en een uitdaging vormt?

Houd ook in gedachte dat Jehovah God niet zomaar iedereen in het Paradijs zal laten leven. Hij geeft alleen eeuwig leven aan mensen die zijn Zoon, Jezus, navolgen (Johannes 17:3). Toen Jezus op aarde was, wilde hij graag de wil van zijn Vader doen. Hij leerde zijn volgelingen in woord en daad dat blijvend geluk eerder het gevolg is van geven dan van krijgen (Handelingen 20:35). In het herstelde paradijs zal iedereen naar de twee grootste geboden leven: dat we God moeten liefhebben en onze medemensen (Mattheüs 22:36-40). Stel u voor dat u allemaal vriendelijke mensen om u heen hebt die van u houden en van hun werk genieten! Denkt u dat dat ooit saai zal worden?

Wat zal het leven in het Paradijs nog meer te bieden hebben? Elke dag zullen we iets nieuws over onze Schepper kunnen leren. Onderzoekers hebben al veel bijzondere ontdekkingen over Jehovah’s schepping gedaan (Romeinen 1:20). Maar tot nu toe is er nog maar een tipje van de sluier opgelicht. De gelovige man Job dacht duizenden jaren geleden na over wat hij van Gods schepping wist, en zijn conclusie is nog steeds waar: „Dit is nog niet het eind van zijn kunnen. Slechts een glimp vangen we ervan op. Want niemand zou kunnen bevatten hoe overdonderend zijn macht is” (Job 26:14, Groot Nieuws Bijbel).

Hoe lang we ook leven, we zullen nooit alles over Jehovah God en zijn schepping te weten komen. De Bijbel zegt dat God het verlangen om eeuwig te leven in ons heeft gelegd. Maar er staat ook dat we „het werk dat de ware God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind [kunnen] doorgronden” (Prediker 3:10, 11). Denkt u dat het ooit zal gaan vervelen nieuwe dingen over uw Schepper te leren?

Zelfs nu al komt het zelden voor dat mensen die druk bezig zijn voor anderen en voor God, hun leven saai vinden. We kunnen er zeker van zijn dat als we druk bezig blijven met dit soort werk, ons leven nooit saai zal worden, ook al hebben we eeuwig leven.

[Illustratieverantwoording op blz. 27]

Earth: Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center; Galaxy: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)