Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Profetie 4. Geen natuurlijke liefde

Profetie 4. Geen natuurlijke liefde

 Profetie 4. Geen natuurlijke liefde

’De mensen zullen geen natuurlijke genegenheid hebben.’ — 2 TIMOTHEÜS 3:1-3.

● Chris werkt voor een hulpgroep voor huiselijk geweld in Noord-Wales. „Ik weet nog dat er een vrouw binnenkwam die zo geslagen was dat ik haar niet eens herkende van de vorige keer”, zegt Chris. „Andere vrouwen zijn emotioneel zo beschadigd dat ze je niet eens aan durven kijken.”

WAT ZIJN DE FEITEN? In een Afrikaans land is naar schatting een op de drie vrouwen als kind seksueel misbruikt. Uit een enquête in datzelfde land bleek dat meer dan een derde van de mannen vond dat ze hun vrouw mochten slaan. Maar vrouwen zijn niet de enige slachtoffers van huiselijk geweld. In Canada bijvoorbeeld zijn bijna drie op de tien mannen weleens door hun partner geslagen of op een andere manier fysiek of verbaal mishandeld.

WAT WORDT DAAR VAAK TEGEN INGEBRACHT? Er is altijd al huiselijk geweld geweest. Het krijgt nu gewoon meer aandacht dan vroeger.

IS DAT REDELIJK? Men is zich de afgelopen tientallen jaren sterker bewust geworden van huiselijk geweld. Maar heeft dat ertoe geleid dat het aantal gevallen van huiselijk geweld is afgenomen? Nee. Het gebrek aan natuurlijke liefde neemt juist toe.

WAT VINDT U ZELF? Gaat 2 Timotheüs 3:1-3 in vervulling? Missen velen de liefde voor hun gezin die ze van nature zouden moeten hebben?

De vijfde profetie die in deze tijd uitkomt heeft met de aarde zelf te maken. Wat zegt die profetie?

[Inzet op blz. 7]

„Huiselijk geweld wordt bezien als een van de misdrijven in de maatschappij waarvan het minst aangifte wordt gedaan. Gemiddeld is een vrouw 35 keer door haar partner mishandeld voordat ze de politie inschakelt.” — WOORDVOERDER HULPLIJN HUISELIJK GEWELD (WALES).