Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hou van mensen, niet van geld en spullen

Hou van mensen, niet van geld en spullen

 Advies 1

Hou van mensen, niet van geld en spullen

WAT LEERT DE BIJBEL? „De liefde voor geld is een wortel van allerlei schadelijke dingen” (1 Timotheüs 6:10).

WAT IS HET PROBLEEM? Adverteerders proberen ons ontevreden te maken met wat we hebben. Ze willen dat we ons afbeulen om geld te verdienen, zodat we het aan nieuwere, betere, grotere dingen kunnen uitgeven. Geld is aanlokkelijk, en we kunnen er makkelijk van gaan houden. Maar de Bijbel waarschuwt dat iemand die van rijkdom houdt, nooit tevreden zal zijn. „Iemand die enkel het zilver liefheeft, zal van zilver niet verzadigd worden, noch wie maar ook die rijkdom liefheeft, van inkomsten”, schreef koning Salomo (Prediker 5:10).

WAT KUNT U DOEN? Volg Jezus na, en leer meer van mensen te houden dan van dingen. Jezus was bereid alles wat hij had, zelfs zijn leven, op te geven uit liefde voor mensen (Johannes 15:13). Hij zei: „Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35). Als we er een gewoonte van maken wat van onze tijd en middelen aan anderen te geven, zullen zij dat ook voor ons doen. „Beoefent het geven,” zei Jezus, „en u zal gegeven worden” (Lukas 6:38). Mensen die op geld en spullen uit zijn, bezorgen zichzelf pijn en ellende (1 Timotheüs 6:9, 10). Maar liefde geven en ontvangen leidt tot echte voldoening.

Waarom zou u niet eens bekijken of u uw levensstijl kunt vereenvoudigen? Kunt u het aantal spullen dat u hebt of wilt aanschaffen, beperken? Als u dat doet, komt u misschien wel tot de ontdekking dat u extra tijd en energie hebt voor de belangrijker dingen in het leven: het helpen van mensen en het dienen van God, van wie alles wat u hebt afkomstig is (Mattheüs 6:24; Handelingen 17:28).

[Illustratie op blz. 4]

„Beoefent het geven, en u zal gegeven worden”