Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vergelijk u niet met anderen

Vergelijk u niet met anderen

 Advies 2

Vergelijk u niet met anderen

WAT LEERT DE BIJBEL? „Doe uw eigen werk goed, dan zult u iets hebben om trots op te zijn. Maar vergelijk u niet met anderen” (Galaten 6:4, Contemporary English Version).

WAT IS HET PROBLEEM? Misschien vergelijken we ons graag met anderen — soms met mensen die minder hebben dan wij, vaak met mensen die sterker of rijker zijn of meer talent hebben dan wij. In beide gevallen is het effect negatief. We gaan er ten onrechte van uit dat iemands waarde wordt bepaald door wat hij heeft of kan. We zouden er ook jaloezie en rivaliteit door kunnen aanwakkeren (Prediker 4:4).

WAT KUNT U DOEN? Probeer uzelf te zien zoals God u ziet. Laat zijn kijk van invloed zijn op uw gevoel van eigenwaarde. „De méns ziet datgene wat zichtbaar is voor de ogen; maar wat Jehovah * aangaat, hij ziet hoe het hart is” (1 Samuël 16:7). Jehovah bepaalt uw waarde niet door u met een ander mens te vergelijken, maar door in uw hart te kijken: door uw gedachten, gevoelens en bedoelingen te onderzoeken (Hebreeën 4:12, 13). Hij begrijpt uw beperkingen en wil dat ook u zich daarvan bewust bent. Als u uw eigen waarde bepaalt door u met anderen te vergelijken, zult u of hooghartig of chronisch ontevreden worden. Wees dus bescheiden en accepteer dat u niet overal goed in kunt zijn (Spreuken 11:2).

Wat moet u precies doen om in Gods ogen waardevol te zijn? God inspireerde de profeet Micha om te schrijven: „Hij heeft u verteld, o aardse mens, wat goed is. En wat vraagt Jehovah van u terug dan gerechtigheid te oefenen en goedheid lief te hebben en bescheiden te wandelen met uw God?” (Micha 6:8) Als u die raad opvolgt, zal God voor u zorgen (1 Petrus 5:6, 7). Dat is pas echt een reden tot tevredenheid.

[Voetnoot]

^ ¶5 De naam van God.

[Illustratie op blz. 5]

Jehovah meet onze waarde af naar wat hij in ons hart ziet