Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vind het antwoord op uw vragen over het leven

Vind het antwoord op uw vragen over het leven

 Advies 5

Vind het antwoord op uw vragen over het leven

WAT LEERT DE BIJBEL? „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood” (Mattheüs 5:3).

WAT IS HET PROBLEEM? Er zijn duizenden religies, en heel wat daarvan leren tegenstrijdige manieren om in uw geestelijke behoeften te voorzien. Hoe komt u erachter welke de waarheid leert en echt Gods goedkeuring heeft? Sommige prominente schrijvers beweren dat geloof in God en toewijding aan hem onlogisch en zelfs schadelijk is. Het tijdschrift Maclean’s vat de zienswijze van een prominent atheïst als volgt samen: „Dit christelijke denkbeeld, dat er iets is wat de wetenschap en onze zintuigen te boven gaat, (...) devalueert het enige leven dat we hebben en maakt ons geneigd tot geweld.”

WAT KUNT U DOEN? Onderzoek de bewijzen dat God bestaat (Romeinen 1:20; Hebreeën 3:4). Laat niemand u ontmoedigen om naar antwoorden te zoeken op belangrijke vragen, zoals: Waarom zijn we hier? Is er leven na de dood? Waarom is er zo veel lijden? Wat vraagt God van me? Overtuigende antwoorden krijgen op die vragen is van fundamenteel belang om duurzame tevredenheid te vinden.

Neem echter niet klakkeloos aan wat anderen u vertellen. Gods Woord moedigt u aan uw „denkvermogen” te gebruiken om te onderzoeken wat God van u vraagt (Romeinen 12:1, 2). Uw inspanningen zullen beloond worden. Als u tijd inruimt voor een studie van de Bijbel en de praktische raad toepast, zult u problemen vermijden, minder bezorgd zijn en meer van het leven genieten. Dat is geen loze belofte. Miljoenen mensen met uiteenlopende achtergronden hebben er baat bij gehad dat ze de waarheid over God en zijn voornemens hebben leren kennen. Lees bijvoorbeeld verhalen daarover op bladzijde 18 tot 21 van dit tijdschrift.

Als u merkt dat het toepassen van de wijze raad uit de Bijbel u goeddoet, zal uw toewijding aan God zich verdiepen. Waarom zou u niet de uitnodiging aannemen om met Jehovah’s Getuigen de Bijbel te bestuderen? Dan zult u waarschijnlijk kunnen instemmen met de apostel Paulus, die schreef: „Ze is ongetwijfeld een middel tot groot gewin, deze godvruchtige toewijding gepaard aan tevredenheid” (1 Timotheüs 6:6, vtn.).

[Illustratie op blz. 8]

Onderzoek zelf wat God van u vraagt